Discussion:
€j®ašÓ¹wŽú€@€U€µŠ~ªºg-musicŠ~«×ŸP°â«a­x~~~~~
(时间太久无法回复)
·L¯º¬O€@ºØ°kÁךӊۧÚ...
2003-12-06 13:18:52 UTC
Permalink
我猜總銷售量應該是SHE拿第一 單張專輯銷售量可能是周杰倫掄元嚕~
--
┌─────◆KKCITY◆─────┐ ╱ ╱  ̄ ▌ ̄ ̄ ╲╱ BBS 城邦
│ bbs.kkcity.com.tw │ ╲ ╲ ╴ ▌ ▌ ▏ KK免費撥接
└──《From:140.127.35.248 》──┘ 電話:40586000 帳號:kkcity 密碼:kkcity 
faint©ü³Ö
2003-12-06 13:56:46 UTC
Permalink
Âà«H¯ž: KimoWebBBS!netnews.kimo.com.tw!news.csie.ncu!news.mgt.ncu!news.ncu!ctu-
Origin: bbs.kkcity.com.tw
©PªN­ÛÁÙ¬O·|ÂͳsŸP°â«a­x~


--
¡° Origin: ©_Œ¯ €jŒ¯°ì <http://bbs.kimo.com.tw/> 
¡» From: 218.164.100.52
€p¥|
2003-12-06 16:48:27 UTC
Permalink
轉信站: KimoWebBBS!netnews.kimo.com.tw!news.csie.ncu!news.mgt.ncu!news.ncu!ctu-
Origin: bbs.kkcity.com.tw
我猜總銷售量應該是SHE拿第一 單張專輯銷售量可能是周杰倫掄元嚕~
周杰倫還是會蟬連銷售冠軍~
梁靜茹有沒有可能呢?

--
▃▄▅▆▇▅▄▃▂▁ ◣ ◢ █◣◢█ ● bbs.cis95.net
▇▅▄▂▁ˍ▃▅▆ 居無定所的雲 ◥█◤ ◤◥ █◥◤█ ▲ █▇◣ 遊民之家
飄自 u185-162.u203-204.giga.net.tw █ ◣◢ █ █ █ █ █‧twbbs‧org
§OŠA°Ý€F °ž¥u¬O¯»µ·
2003-12-07 02:38:59 UTC
Permalink
Post by ·L¯º¬O€@ºØ°kÁךӊۧÚ...
我猜總銷售量應該是SHE拿第一 單張專輯銷售量可能是周杰倫掄元嚕~
同意 she 一年出兩張

--
好康訊息!
Openfind 提供免費撥接電話:40508888
帳號:openfind 密碼:openfind
--
http://bbs.openfind.com.tw
※來源:218.174.*
·L¯º¬O€@ºØ°kÁךӊۧÚ...
2003-12-07 11:29:44 UTC
Permalink
Post by €p¥|
周杰倫還是會蟬連銷售冠軍~
梁靜茹有沒有可能呢?
倒是覺得王菲、鄭秀文和阿妹可惜了...曾經是叱吒一時的天后,現在的成績...
--
┌─────◆KKCITY◆─────┐ ╱ ╱  ̄ ▌ ̄ ̄ ╲╱ BBS 城邦
│ bbs.kkcity.com.tw │ ╲ ╲ ╴ ▌ ▌ ▏ KK免費撥接
└──《From:140.127.35.248 》──┘ http://www.kkcity.com.tw/freeisp/ 
g***@kkcity.com.tw
2003-12-07 12:00:06 UTC
Permalink
※ 引述《Rorance (微笑是一種逃避來自我...)》之銘言:
Post by ·L¯º¬O€@ºØ°kÁךӊۧÚ...
我猜總銷售量應該是SHE拿第一 單張專輯銷售量可能是周杰倫掄元嚕~
別忘了Jolin...
--
┌─────◆KKCITY◆─────┐ ╱ ╱  ̄ ▌ ̄ ̄ ╲╱ BBS 城邦
│ bbs.kkcity.com.tw │ ╲ ╲ ╴ ▌ ▌ ▏ KK免費撥接
└──《From:218.160.82.99 》──┘ http://www.kkcity.com.tw/freeisp/ 
ŠçœºªA°È­ûŠ³«ÓŠ³Q
2003-12-07 12:35:52 UTC
Permalink
五月天+1 ^^
五月天
Post by g***@kkcity.com.tw
別忘了Jolin...
--
※ Origin: 雲林科技大學藍天使 <bbs.yuntech.edu.tw> [From: 140.125.200.40]
­ìšÓ¬O§ÚªºŠÛ§@Šh±¡
2003-12-07 12:54:44 UTC
Permalink
€­€ë€Ñ+1 ^^
€­€ë€Ñ
®Š®Š®Š....µo€ùšì²{Šb€wžg20žU€F³á
--
¡° Origin: Yahoo!©_Œ¯ €jŒ¯°ì <telnet://bbs.kimo.com.tw> 
¡» From: 218-164-174-102.hinet-ip.hinet.net
C***@kkcity.com.tw
2003-12-07 13:24:44 UTC
Permalink
Post by €p¥|
周杰倫還是會蟬連銷售冠軍~
梁靜茹有沒有可能呢?
梁靜茹 +1

--
┌─────◆KKCITY◆─────┐ ╱ ╱  ̄ ▌ ̄ ̄ ╲╱ BBS 城邦
│ bbs.kkcity.com.tw │ ╲ ╲ ╴ ▌ ▌ ▏ KK免費撥接
└──《From:140.121.214.142 》──┘ http://www.kkcity.com.tw/freeisp/ 
·Î»å~~§AŠb­þžÌ
2003-12-07 13:51:47 UTC
Permalink
※ 引述《CoolTiger》之銘言:
Post by C***@kkcity.com.tw
Post by €p¥|
梁靜茹有沒有可能呢?
梁靜茹 +1
在榜數比周杰倫久的藝人有
陶吉吉
許慧欣.......
--
┌─────◆KKCITY◆─────┐ ╱ ╱  ̄ ▌ ̄ ̄ ╲╱ BBS 城邦
│ bbs.kkcity.com.tw │ ╲ ╲ ╴ ▌ ▌ ▏ KK免費撥接
└──《From:140.111.163.251 》──┘ http://www.kkcity.com.tw/freeisp/ 
«ÜŠn
2003-12-07 13:52:05 UTC
Permalink
※ 引述《gooway》之銘言:
Post by g***@kkcity.com.tw
※ 引述《Rorance (微笑是一種逃避來自我...)》之銘言:
Post by ·L¯º¬O€@ºØ°kÁךӊۧÚ...
我猜總銷售量應該是SHE拿第一 單張專輯銷售量可能是周杰倫掄元嚕~
別忘了Jolin...
Jay已經超過Jolin了 就看五月天能不能超過Jay而已

--
pinky
2003-12-07 15:01:09 UTC
Permalink
五月天~~~~~~~~~~+1
Post by «ÜŠn
※ 引述《gooway》之銘言:
Post by g***@kkcity.com.tw
別忘了Jolin...
Jay已經超過Jolin了 就看五月天能不能超過Jay而已
--
※ Origin: 國立屏東師範學院 木瓜園 <bbs.npttc.edu.tw> 
※ From : 172.22.2.15
ŽÁ«Ý2003Š~®L€ÑªºšÓÁ{
2003-12-07 15:01:45 UTC
Permalink
§ÚŽÁ«Ý€­€ë€Ñªº§@«~¯àŠ³ŠnŠšÁZ!!!!
€­€ë€ÑŠA€@²Œ!!!!

¡i Šb ***@bbs.yuntech.edu.tw (ŠçœºªA°È­ûŠ³«ÓŠ³Q) ªº€j§@€€Ž£šì: ¡j
: €­€ë€Ñ+1 ^^
: ¡° €Þ­z¡***@wuling.org (¬y®ö)¡n€§»Êš¥¡G
: > €­€ë€Ñ
: > ¡° €Þ­z¡***@kkcity.com.tw¡n€§»Êš¥¡G


--
§ÚŽM§ä·R±¡ªºŒÒŒË...µ¥«Ý2003Š~ªº®L€Ñ
€°»ò¬OŠn­µŒÖ €°»ò¬O°Ó·~€Æ?
§Ú·Q ·|§åµûªº€H ³£¬OšSŠ³š«¶i­µŒÖ³o¶ô²b€g
ŠnŠnŠa¥h²âÅ¥ šº­µŒÖ­ì©lªº€ž¯À§a~·P°Ê€H€ßªº€ž¯À
§Ú§â€­€ë€Ñªº­µŒÖ€Æ¬°§Úªº"ªZžË" ±þ¥XÄÝ©ó§Úªº©R¹B!

¡° šÓ·œ:¡EšÈ€Ó€§¬P bbs.nkfust.edu.tw¡E[FROM: 220-143-4-4.HINET-IP]
All Around The World
2003-12-07 16:53:18 UTC
Permalink
我期待五月天的作品能有好成績!!!!
五月天再一票!!!!
: 五月天+1 ^^
王菲繼續加油啊! 0.0
--
┌─────◆KKCITY◆─────┐ ╱ ╱  ̄ ▌ ̄ ̄ ╲╱ BBS 城邦
│ bbs.kkcity.com.tw │ ╲ ╲ ╴ ▌ ▌ ▏ KK免費撥接
└──《From:61.30.185.9 》──┘ 電話:40586000 帳號:kkcity 密碼:kkcity 
§ä±iŠnÅ¥ªºCDťť
2003-12-07 18:07:33 UTC
Permalink
※ 引述《weichlai (All Around The World)》之銘言:
Post by All Around The World
我期待五月天的作品能有好成績!!!!
五月天再一票!!!!
王菲繼續加油啊! 0.0
按照目前不斷往下掉的狀況看來
很難喔

張惠妹都比菲好賣咧:p
(雖然一向是如此)

--
┌─────◆KKCITY◆─────┐ ╱ ╱  ̄ ▌ ̄ ̄ ╲╱ BBS 城邦
│ bbs.kkcity.com.tw │ ╲ ╲ ╴ ▌ ▌ ▏ KK免費撥接
└──《From:61.58.74.60 》──┘ 電話:40586000 帳號:kkcity 密碼:kkcity 
run baby run
2003-12-07 18:28:59 UTC
Permalink
※ 引述《speed22 (找張好聽的CD聽聽)》之銘言:
Post by §ä±iŠnÅ¥ªºCDťť
※ 引述《weichlai (All Around The World)》之銘言:
Post by All Around The World
王菲繼續加油啊! 0.0
按照目前不斷往下掉的狀況看來
很難喔
張惠妹都比菲好賣咧:p
(雖然一向是如此)
我覺得本來沒那麼多人討厭張清芳
(不喜歡也不討厭所以沒必要故意沒事找她的碴)

但是我深深覺得 speed22會讓一些本來對張清芳沒感覺的人莫名其妙反感起來

張清芳如果知道不知作何感想...

--
┌─────◆KKCITY◆─────┐ ╱ ╱  ̄ ▌ ̄ ̄ ╲╱ BBS 城邦
│ bbs.kkcity.com.tw │ ╲ ╲ ╴ ▌ ▌ ▏ KK免費撥接
└──《From:211.74.186.110 》──┘ 電話:40586000 帳號:kkcity 密碼:kkcity 
ŠpºqªºŠæªO
2003-12-07 20:10:09 UTC
Permalink
Šè¬vº]À³žÓ¬Ož¯·ç»\Žµ-§Ú€ß²`³B 0.0 WHAT MY HEART WANTS TO SAY ­è¬d€F€@€U,ºîŠXº]Šbº]14¶g~.~

--
¡° Origin: ©_Œ¯ €jŒ¯°ì <http://bbs.kimo.com.tw/> 
¡» From: 218.160.140.202
bomy
2003-12-08 01:40:12 UTC
Permalink
Post by run baby run
※ 引述《speed22 (找張好聽的CD聽聽)》之銘言:
Post by §ä±iŠnÅ¥ªºCDťť
按照目前不斷往下掉的狀況看來
很難喔
張惠妹都比菲好賣咧:p
(雖然一向是如此)
我覺得本來沒那麼多人討厭張清芳
(不喜歡也不討厭所以沒必要故意沒事找她的碴)
但是我深深覺得 speed22會讓一些本來對張清芳沒感覺的人莫名其妙反感起來
張清芳如果知道不知作何感想...
氣到吐血....
--
* Post by bomy from 61.64.145.160
* Origin: ★ 交通大學資訊科學系 BBS ★ <bbs.cis.nctu.edu.tw: 140.113.23.3>
§ä±iŠnÅ¥ªºCDťť
2003-12-08 04:42:20 UTC
Permalink
Post by run baby run
我覺得本來沒那麼多人討厭張清芳
(不喜歡也不討厭所以沒必要故意沒事找她的碴)
但是我深深覺得 speed22會讓一些本來對張清芳沒感覺的人莫名其妙反感起來
張清芳如果知道不知作何感想...
請要討論私人恩怨,寫信給我,O遷拖一堆...

不然,只會把原本沒有的事情渲染

至於王菲,賣的不好是事實
但音樂好聽也是事實

請就事論事.ok?

不然在網路上還分你是誰的歌迷,我是誰的歌迷
這是很無聊的,更有假菲迷,假借喜歡王菲一事來攻擊其他的歌手
(f網友)

另外,我喜歡誰討厭誰都是個人的事,不會因為別人的威脅而改變
我也不會因為f網友假借王菲之名行攻擊之實,而討厭王菲
因為菲的音樂實實在在吸引著我!

--
┌─────◆KKCITY◆─────┐ ╱ ╱  ̄ ▌ ̄ ̄ ╲╱ BBS 城邦
│ bbs.kkcity.com.tw │ ╲ ╲ ╴ ▌ ▌ ▏ KK免費撥接
└──《From:61.58.74.18 》──┘ http://www.kkcity.com.tw/freeisp/ 
f***@kkcity.com.tw
2003-12-08 05:06:28 UTC
Permalink
是誰在攻擊王菲
自己心知肚明
我沒必要用王菲來攻擊張清芳
只是你一在袒護張清芳而攻擊其他歌手
大家有目共睹


※ 引述《speed22 (找張好聽的CD聽聽)》之銘言:
Post by §ä±iŠnÅ¥ªºCDťť
請要討論私人恩怨,寫信給我,O遷拖一堆...
不然,只會把原本沒有的事情渲染
至於王菲,賣的不好是事實
但音樂好聽也是事實
請就事論事.ok?
不然在網路上還分你是誰的歌迷,我是誰的歌迷
這是很無聊的,更有假菲迷,假借喜歡王菲一事來攻擊其他的歌手
(f網友)
另外,我喜歡誰討厭誰都是個人的事,不會因為別人的威脅而改變
我也不會因為f網友假借王菲之名行攻擊之實,而討厭王菲
因為菲的音樂實實在在吸引著我!
--
┌─────◆KKCITY◆─────┐ ╱ ╱  ̄ ▌ ̄ ̄ ╲╱ BBS 城邦
│ bbs.kkcity.com.tw │ ╲ ╲ ╴ ▌ ▌ ▏ KK免費撥接
└──《From:218.32.126.62 》──┘ 電話:40586000 帳號:kkcity 密碼:kkcity 
§ä±iŠnÅ¥ªºCDťť
2003-12-08 05:07:21 UTC
Permalink
f***@kkcity.com.tw
2003-12-08 05:08:18 UTC
Permalink
這些話不是攻擊是什麼
之前還說王菲的歌唱技巧很普通
你難道都否認嗎

※ 引述《speed22 (找張好聽的CD聽聽)》之銘言:
Post by §ä±iŠnÅ¥ªºCDťť
※ 引述《weichlai (All Around The World)》之銘言:
Post by All Around The World
王菲繼續加油啊! 0.0
按照目前不斷往下掉的狀況看來
很難喔
張惠妹都比菲好賣咧:p
(雖然一向是如此)
--
┌─────◆KKCITY◆─────┐ ╱ ╱  ̄ ▌ ̄ ̄ ╲╱ BBS 城邦
│ bbs.kkcity.com.tw │ ╲ ╲ ╴ ▌ ▌ ▏ KK免費撥接
└──《From:218.32.126.62 》──┘ http://www.kkcity.com.tw/freeisp/ 
§ä±iŠnÅ¥ªºCDťť
2003-12-08 05:19:17 UTC
Permalink
※ 引述《fa2831》之銘言:
Post by f***@kkcity.com.tw
是誰在攻擊王菲
自己心知肚明
我沒必要用王菲來攻擊張清芳
只是你一在袒護張清芳而攻擊其他歌手
大家有目共睹
個人喜愛是個人之事,何況我也喜歡菲的音樂

你不同意我的說法無所謂,但別假借喜愛王菲來攻擊其他歌手

不然給人:低俗感覺--
┌─────◆KKCITY◆─────┐ ╱ ╱  ̄ ▌ ̄ ̄ ╲╱ BBS 城邦
│ bbs.kkcity.com.tw │ ╲ ╲ ╴ ▌ ▌ ▏ KK免費撥接
└──《From:61.58.74.18 》──┘ 電話:40586000 帳號:kkcity 密碼:kkcity 
f***@kkcity.com.tw
2003-12-08 05:24:23 UTC
Permalink
我本來就喜歡王菲
無須假裝
是你假裝吧
難道你前面的文章都是別人幫你寫的嗎
還是你有失憶症

※ 引述《speed22 (找張好聽的CD聽聽)》之銘言:
Post by §ä±iŠnÅ¥ªºCDťť
※ 引述《fa2831》之銘言:
Post by f***@kkcity.com.tw
是誰在攻擊王菲
自己心知肚明
我沒必要用王菲來攻擊張清芳
只是你一在袒護張清芳而攻擊其他歌手
大家有目共睹
個人喜愛是個人之事,何況我也喜歡菲的音樂
你不同意我的說法無所謂,但別假借喜愛王菲來攻擊其他歌手
不然給人:低俗感覺
--
┌─────◆KKCITY◆─────┐ ╱ ╱  ̄ ▌ ̄ ̄ ╲╱ BBS 城邦
│ bbs.kkcity.com.tw │ ╲ ╲ ╴ ▌ ▌ ▏ KK免費撥接
└──《From:218.32.126.62 》──┘ 電話:40586000 帳號:kkcity 密碼:kkcity 
§ä±iŠnÅ¥ªºCDťť
2003-12-08 05:26:30 UTC
Permalink
※ 引述《fa2831》之銘言:
Post by f***@kkcity.com.tw
這些話不是攻擊是什麼
我說的是實話,何來攻擊
王菲的銷量一直都不是頂尖
標題是年度冠軍,現在名次往下掉,自然跟年度冠軍無緣
難不成你要自己頒給王菲年度最佳銷售專輯嗎?
那周杰倫,S.H.E,蔡依林,五月天...不就賣假的!
Post by f***@kkcity.com.tw
之前還說王菲的歌唱技巧很普通
你難道都否認嗎
我只能說,你心裡有偏見,看我寫什麼就往負面想...
我不想解釋,請自己去翻前後文...
Post by f***@kkcity.com.tw
※ 引述《speed22 (找張好聽的CD聽聽)》之銘言:
Post by §ä±iŠnÅ¥ªºCDťť
按照目前不斷往下掉的狀況看來
很難喔
張惠妹都比菲好賣咧:p
(雖然一向是如此)
阿妹的確賣的比王菲好,也是不爭的事實
但賣的好不好,你自己喜歡就好了,幹麻去爭啊...

--
┌─────◆KKCITY◆─────┐ ╱ ╱  ̄ ▌ ̄ ̄ ╲╱ BBS 城邦
│ bbs.kkcity.com.tw │ ╲ ╲ ╴ ▌ ▌ ▏ KK免費撥接
└──《From:61.58.74.18 》──┘ http://www.kkcity.com.tw/freeisp/ 
§ä±iŠnÅ¥ªºCDťť
2003-12-08 05:29:40 UTC
Permalink
※ 引述《fa2831》之銘言:
Post by f***@kkcity.com.tw
我本來就喜歡王菲
無須假裝
是你假裝吧
難道你前面的文章都是別人幫你寫的嗎
還是你有失憶症
我是看不出來你喜歡菲哪裡啦
從以前到現在都是...

當然你也不必跟我報備你多麼喜歡菲啦
如同我也不必跟你報備我有多喜歡菲囉--
┌─────◆KKCITY◆─────┐ ╱ ╱  ̄ ▌ ̄ ̄ ╲╱ BBS 城邦
│ bbs.kkcity.com.tw │ ╲ ╲ ╴ ▌ ▌ ▏ KK免費撥接
└──《From:61.58.74.18 》──┘ 電話:40586000 帳號:kkcity 密碼:kkcity 
ºÖŠ{£°
2003-12-08 06:59:28 UTC
Permalink
¡i Šb ***@bbs.npttc.edu.tw (pinky ) ªº€j§@€€Ž£šì: ¡j
: €­€ë€Ñ~~~~~~~~~~+1
: ¡° €Þ­z¡***@kkcity.com.tw («ÜŠn)¡n€§»Êš¥¡G
: > ¡° €Þ­z¡mgooway¡n€§»Êš¥¡G
: > Jay€wžg¶W¹LJolin€F ŽN¬Ý€­€ë€Ñ¯à€£¯à¶W¹LJayŠÓ€w

€­€ë€ÑŠA¥[€@²Œ....

--
¢z¢w¢w¢w¢¡¢z¢w¢w¢w¢¡¢z¢w¢w¢w¢¡¢z¢w¢w¢w¢¡ ¢š¢i¢©ùÞùùùùùùùùùùùùùùùùùùùÞ¢š¢i¢©·Å
¢x¢«¢š¢i¢i¢x¢«¢š¢i¢i¢x¢«¢š¢i¢i¢x¢«¢š¢o¢i ¢i¢« ùøÅwªï¥úÁ{¡¹«nÃs€pŽÌùø¢i¢« ÄÉ
¢x¢š¢i¢f¢«¢x¢š¢o¢o¢i¢x¢š¢i¢i¢f¢x¢š¢i¢i¢i ¢ª¢i¢«ùø¡»pmsh.twbbs.org¡»ùø¢ª¢i¢«žô
¢| ¢| ¢o¢o¢«¢|¢f ¢i¢«¢|¢i ¢o¢« ¡Ž ùäùùùùùùùùùùùùùùùùùùùä ¡Ž œu
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Ææ/ÆæÆæ=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Ææ/ÆæÆæ
¡°µo«H¯ž [«nÃs€pŽÌ bbs.pmsh.tnc.edu.tw] ¡E FROM [218-172-86-103.HINET-IP.hinet]
t***@kkcity.com.tw
2003-12-08 09:04:28 UTC
Permalink
※ 引述《darklife (很好)》之銘言:
Post by «ÜŠn
※ 引述《gooway》之銘言:
Post by g***@kkcity.com.tw
別忘了Jolin...
Jay已經超過Jolin了 就看五月天能不能超過Jay而已
jolin賣了多少張呀..

哪邊有資料呀

謝囉...
--
┌─────◆KKCITY◆─────┐ ╱ ╱  ̄ ▌ ̄ ̄ ╲╱ BBS 城邦
│ bbs.kkcity.com.tw │ ╲ ╲ ╴ ▌ ▌ ▏ KK免費撥接
└──《From:218.184.102.28 》──┘ http://www.kkcity.com.tw/freeisp/ 
Ž«€éœu
2003-12-08 09:47:21 UTC
Permalink
Post by ŽÁ«Ý2003Š~®L€ÑªºšÓÁ{
: €­€ë€Ñ+1 ^^
€­€ë€ÑŠA+1
ŠnÅ¥ªº­µŒÖ...±À±À....
ya~~
--
 ¢~¢w¢w¢¡ ¢e
 ¡³£»¡\£»¡³ ¢š
 ùü¢w¢wùý ¢ª¢« žõ»R¥Ã»·€£°h¬yŠæ!!
--
¡° Origin: ŠV €é žª <bbs.im.cyut.edu.tw> 
¡» From: swtp134-5.adsl.seed.net.tw
«ÜŠn
2003-12-08 10:25:19 UTC
Permalink
※ 引述《templars》之銘言:
Post by t***@kkcity.com.tw
※ 引述《darklife (很好)》之銘言:
Post by «ÜŠn
Jay已經超過Jolin了 就看五月天能不能超過Jay而已
jolin賣了多少張呀..
哪邊有資料呀
謝囉...
前一陣子有媒體報導過 不過忘了是那一家

大概就是銷售量 Jay超過Jolin

Jolin 32萬張 Jay 34萬張
--
€£·QÂ÷¶}«ÌªF§r¡I³ø³æ§a¡
2003-12-08 10:57:03 UTC
Permalink
Post by run baby run
※ 引述《speed22 (找張好聽的CD聽聽)》之銘言:
Post by §ä±iŠnÅ¥ªºCDťť
按照目前不斷往下掉的狀況看來
很難喔
張惠妹都比菲好賣咧:p
(雖然一向是如此)
我覺得本來沒那麼多人討厭張清芳
(不喜歡也不討厭所以沒必要故意沒事找她的碴)
但是我深深覺得 speed22會讓一些本來對張清芳沒感覺的人莫名其妙反感起來
張清芳如果知道不知作何感想...
我也是這麼覺得,雖然,每個人都有自己的音樂喜好
但我總覺得他一直找王菲的碴
我覺得可以提出自己的看法,但請不要一直比來比去
因為對我們菲迷而言,並不需要知道王菲和別人音樂的比較

--
※ Origin: 國立屏東師範學院 木瓜園 <bbs.npttc.edu.tw> 
※ From : 202-178-131-138.cm.apol.com.tw
§Ú­Ì¬O³ÌŠnªº¡I...
2003-12-08 11:51:31 UTC
Permalink
jolin€wžgœæ€F32žU±i€F¡I
jayœæ€F36žU±i
sheœæ€F28žU±i
€­€ë€Ñœæ€F26žU±i€F¡I
yanziœæ€F22žU±i€F¡I
ŠóÄ£¬Àœæ€F21žU±i
¡° €Þ­z¡***@kkcity.com.tw ()¡n€§»Êš¥¡G
: ¡° €Þ­z¡mdarklife («ÜŠn)¡n€§»Êš¥¡G
: > Jay€wžg¶W¹LJolin€F ŽN¬Ý€­€ë€Ñ¯à€£¯à¶W¹LJayŠÓ€w
: jolinœæ€FŠh€Ö±i§r..
: ­þÃ䊳žê®Æ§r
: ÁÂÅo...

--
 ¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w
¢x¡ùYUHLIN¡¯¡Î¡¯¢x
 ¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w 
--
Origin: ¥xªF°ª°Ó bbs.tscvs.ttct.edu.tw (203.71.3.3)
~~
2003-12-08 16:21:29 UTC
Permalink
Post by §Ú­Ì¬O³ÌŠnªº¡I...
jolin€wžgœæ€F32žU±i€F¡I
jayœæ€F36žU±i
sheœæ€F28žU±i
€­€ë€Ñœæ€F26žU±i€F¡I
yanziœæ€F22žU±i€F¡I
ŠóÄ£¬Àœæ€F21žU±i
: ¡° €Þ­z¡mdarklife («ÜŠn)¡n€§»Êš¥¡G
: > Jay€wžg¶W¹LJolin€F ŽN¬Ý€­€ë€Ñ¯à€£¯à¶W¹LJayŠÓ€w
: jolinœæ€FŠh€Ö±i§r..
: ­þÃ䊳žê®Æ§r
: ÁÂÅo...
€U¥bŠ~ŠšÁZ ³£ÁÙšSŠ³³øŸÉ²Î­p¥X..€£ªŸ¥H€WŒÆŸÚ ¬O­þÃäšÓªº?
€ÀšÉ­Ó³øŸÉŒÆŸÚ ¶ÈšÑ"°ÑŠÒ"§a...

€j²³ªŽºÀ°Û€ù»PšÈ¬w°Û€ù€W¥bŠ~«×°ê»y°Û€ùŸP°âŠšÁZ
ŠWŠž ºq €â ±M ¿è ŠW ºÙ ŸP°â±iŒÆ

1 œ²šÌªL ¬Ý§Ú€C€Q€GÅÜ 29žU±i

2 ®]¿P«º ¥Œ§¹Šš 25žU±i

3 S.H.E ºë¿ï 20žU±i

4 Energy µLŸÓ¥iÀ» 15žU±i

5 ³Â ŠN ³Â ŠN 10žU±i

6 ¿œšÈ°a ·R€W·R 7žU5€d±i

7 ŽåÂE©ú ¥x¥_±I¹æ³¡«Î 7žU±i

8 ±çÀR¯ø ¬üÄR€H¥Í 6žU5€d±i

9 §õ€ßŒä šk€H»P€k€H 5žU±i

10 À¹šØ©g No Pain No Gain 4žU8€d±i

­pºâ€éŽÁ¡G2003.01.01~2003.06.01

¥ZµnŽCÅé¡GÄ«ªG€é³ø
§Ú­Ì¬O³ÌŠnªº¡I...
2003-12-08 11:53:00 UTC
Permalink
§Ú·Q€£¬OjayŽN¬Ojolin
ŽN¥uŠ³Âùj³ÌŠ³¥i¯à€F¡I
¡° €Þ­z¡***@kkcity.com.tw (·L¯º¬O€@ºØ°kÁךӊۧÚ...)¡n€§»Êš¥¡G
: §Ú²qÁ`ŸP°â¶qÀ³žÓ¬OSHE®³²Ä€@ ³æ±i±M¿èŸP°â¶q¥i¯à¬O©PªN­Û±Á€žÂP~

--
 ¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w
¢x¡ùYUHLIN¡¯¡Î¡¯¢x
 ¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w 
--
Origin: ¥xªF°ª°Ó bbs.tscvs.ttct.edu.tw (203.71.3.3)
­ž­žÄ«ªG
2003-12-08 13:07:13 UTC
Permalink
pinky
2003-12-08 14:30:33 UTC
Permalink
五月天加油
後麵幾個不準,尤其是何□珊
應該是jay,他最紅啦
: jolin已經賣了32萬張了!
: jay賣了36萬張
: she賣了28萬張
: 五月天賣了26萬張了!
: yanzi賣了22萬張了!
: 何耀珊賣了21萬張
: ...................
--
※ Origin: 國立屏東師範學院 木瓜園 <bbs.npttc.edu.tw> 
※ From : 172.22.2.15
§OŠA°Ý€F °ž¥u¬O¯»µ·
2003-12-08 15:39:14 UTC
Permalink
jolin已經賣了32萬張了!
jay賣了36萬張
she賣了28萬張
五月天賣了26萬張了!
yanzi賣了22萬張了!
何耀珊賣了21萬張
: jolin賣了多少張呀..
: 哪邊有資料呀
: 謝囉...
何耀珊 真是夠了
周周備註出21萬張

--
好康訊息!
Openfind 提供免費撥接電話:40508888
帳號:openfind 密碼:openfind
--
http://bbs.openfind.com.tw
※來源:218.174.*
·Î»å~~§AŠb­þžÌ
2003-12-08 16:13:41 UTC
Permalink
※ 引述《darklife (很好)》之銘言:
Post by «ÜŠn
※ 引述《templars》之銘言:
Post by t***@kkcity.com.tw
jolin賣了多少張呀..
哪邊有資料呀
謝囉...
前一陣子有媒體報導過 不過忘了是那一家
大概就是銷售量 Jay超過Jolin
Jolin 32萬張 Jay 34萬張
請問數據從何而來
沒有根據 就斷定誰的專輯究竟賣了多少萬
會不會有些不妥

況且很多唱片公司都不願意公佈真實數據究竟為何
或許陶吉吉才是真正賣最多的歌手

因為他再榜的週數是最久的......
--
┌─────◆KKCITY◆─────┐ ╱ ╱  ̄ ▌ ̄ ̄ ╲╱ BBS 城邦
│ bbs.kkcity.com.tw │ ╲ ╲ ╴ ▌ ▌ ▏ KK免費撥接
└──《From:140.111.163.251 》──┘ 電話:40586000 帳號:kkcity 密碼:kkcity 
€µ€Ñªº¯¬ºÖ©ú€Ñªº©t¿W
2003-12-08 16:15:41 UTC
Permalink
¡i Šb ***@bbs.tscvs.ttct.edu.tw (§Ú­Ì¬O³ÌŠnªº¡I...) ªº€j§@€€Ž£šì: ¡j
: jolin€wžgœæ€F32žU±i€F¡I
: jayœæ€F36žU±i
: sheœæ€F28žU±i
: €­€ë€Ñœæ€F26žU±i€F¡I
: yanziœæ€F22žU±i€F¡I
: ŠóÄ£¬Àœæ€F21žU±i
: ¡° €Þ­z¡***@kkcity.com.tw ()¡n€§»Êš¥¡G
: : ¡° €Þ­z¡mdarklife («ÜŠn)¡n€§»Êš¥¡G
: : jolinœæ€FŠh€Ö±i§r..
: : ­þÃ䊳žê®Æ§r
: : ÁÂÅo...
±q­þšÓªºªü???
Ž£šÑ¥X³B§a

--
¡@ ¡Ž /¡Ž\
¡@¡@¡@¡@¡@¡@¡@¡@ _/¢i\\_/¢i\\_
¡Ã¡Ã¡Ã¡Ã¡Ã¡Ã¡Ã¡Ã¡Ô¡Ô ¡Ô¡Ô¡Ã¡Ã¡Ã

²³æ€@ÂI~ €€±e€@ÂI~ ¥Í¬¡ §ÖŒÖŠÓº¡š¬...
«e¶i€@ÂI~ «á°h€@ÂI~ €H¥Í ÀuŽåŠÓŠÛŠb...

¡°šÓ·œ : ¥x¥_¬ì€j­p€€¬õŒÓžê°T¯ž redbbs.cc.ntut.edu.tw
¡°FROM : 140.124.132.105
€µ€Ñªº¯¬ºÖ©ú€Ñªº©t¿W
2003-12-08 16:25:31 UTC
Permalink
¡i Šb pcplayer. ªº€j§@€€Ž£šì: ¡j
: "§Ú­Ì¬O³ÌŠnªº¡I..." <***@bbs.tscvs.ttct.edu.tw> Œ¶Œg©ó¶l¥ó·s»D
: :49Z9PK$***@bbs.tscvs.ttct.edu.tw...
: > jolin€wžgœæ€F32žU±i€F¡I
: > jayœæ€F36žU±i
: > sheœæ€F28žU±i
: > €­€ë€Ñœæ€F26žU±i€F¡I
: > yanziœæ€F22žU±i€F¡I
: > ŠóÄ£¬Àœæ€F21žU±i
: > ¡° €Þ­z¡***@kkcity.com.tw ()¡n€§»Êš¥¡G
: €U¥bŠ~ŠšÁZ ³£ÁÙšSŠ³³øŸÉ²Î­p¥X..€£ªŸ¥H€WŒÆŸÚ ¬O­þÃäšÓªº?
: €ÀšÉ­Ó³øŸÉŒÆŸÚ ¶ÈšÑ"°ÑŠÒ"§a...
: €j²³ªŽºÀ°Û€ù»PšÈ¬w°Û€ù€W¥bŠ~«×°ê»y°Û€ùŸP°âŠšÁZ
: ŠWŠž ºq €â ±M ¿è ŠW ºÙ ŸP°â±iŒÆ
: 1 œ²šÌªL ¬Ý§Ú€C€Q€GÅÜ 29žU±i
: 2 ®]¿P«º ¥Œ§¹Šš 25žU±i
: 3 S.H.E ºë¿ï 20žU±i
: 4 Energy µLŸÓ¥iÀ» 15žU±i
: 5 ³Â ŠN ³Â ŠN 10žU±i
: 6 ¿œšÈ°a ·R€W·R 7žU5€d±i
: 7 ŽåÂE©ú ¥x¥_±I¹æ³¡«Î 7žU±i
: 8 ±çÀR¯ø ¬üÄR€H¥Í 6žU5€d±i
: 9 §õ€ßŒä šk€H»P€k€H 5žU±i
: 10 À¹šØ©g No Pain No Gain 4žU8€d±i
: ­pºâ€éŽÁ¡G2003.01.01~2003.06.01
: ¥ZµnŽCÅé¡GÄ«ªG€é³ø
º|±Œªü©f
€WŠžŠ³¥Zªü©fŠ³¯}10žU

--
¡@ ¡Ž /¡Ž\
¡@¡@¡@¡@¡@¡@¡@¡@ _/¢i\\_/¢i\\_
¡Ã¡Ã¡Ã¡Ã¡Ã¡Ã¡Ã¡Ã¡Ô¡Ô ¡Ô¡Ô¡Ã¡Ã¡Ã

²³æ€@ÂI~ €€±e€@ÂI~ ¥Í¬¡ §ÖŒÖŠÓº¡š¬...
«e¶i€@ÂI~ «á°h€@ÂI~ €H¥Í ÀuŽåŠÓŠÛŠb...

¡°šÓ·œ : ¥x¥_¬ì€j­p€€¬õŒÓžê°T¯ž redbbs.cc.ntut.edu.tw
¡°FROM : 140.124.132.105
ŽÁ«ÝKOF2003~~¥x€€ (·Ó)
2003-12-08 17:05:41 UTC
Permalink
※ 引述《gooway》之銘言:
Post by g***@kkcity.com.tw
※ 引述《Rorance (微笑是一種逃避來自我...)》之銘言:
Post by ·L¯º¬O€@ºØ°kÁךӊۧÚ...
我猜總銷售量應該是SHE拿第一 單張專輯銷售量可能是周杰倫掄元嚕~
別忘了Jolin...
我也推推推
jolin一定可以的
是誰讓我這麼哈....????
就是~~~CoCo
我願意為了她做一切的事情
你們可以嗎....?
--
┌─────◆KKCITY◆─────┐ ╱ ╱  ̄ ▌ ̄ ̄ ╲╱ BBS 城邦
│ bbs.kkcity.com.tw │ ╲ ╲ ╴ ▌ ▌ ▏ KK免費撥接
└──《From:218.162.77.24 》──┘ 電話:40586000 帳號:kkcity 密碼:kkcity 
¥i·RªºŠ­±á
2003-12-08 22:27:21 UTC
Permalink
※ 引述《speed22 (找張好聽的CD聽聽)》之銘言:
Post by §ä±iŠnÅ¥ªºCDťť
請要討論私人恩怨,寫信給我,O遷拖一堆...
這不是什麼私人恩怨吧
如果你要說"王菲賣的沒以前好是事實"....我沒意見
但你又故意加了一句"阿妹一向賣的比王菲好"

我就不曉得你的居心為何了...你是想讓妹迷跟菲迷吵起來嗎?(可惜沒人中計)
如果有人沒事拿張清芳的銷量跟s.h.e.比
然後說"s.h.e.一向都賣贏張清芳"....你應該也很不好受吧(請將心比心)

所以....別再說什麼誰一向賣的比誰好的無聊話了

我不是想找人吵架...這很沒意義
我只是提醒你...你這樣做對你喜歡的偶像是種傷害
Post by §ä±iŠnÅ¥ªºCDťť
不然,只會把原本沒有的事情渲染
至於王菲,賣的不好是事實
但音樂好聽也是事實
請就事論事.ok?
不然在網路上還分你是誰的歌迷,我是誰的歌迷
這是很無聊的,更有假菲迷,假借喜歡王菲一事來攻擊其他的歌手
(f網友)
另外,我喜歡誰討厭誰都是個人的事,不會因為別人的威脅而改變
我也不會因為f網友假借王菲之名行攻擊之實,而討厭王菲
因為菲的音樂實實在在吸引著我!
--
┌─────◆KKCITY◆─────┐ ╱ ╱  ̄ ▌ ̄ ̄ ╲╱ BBS 城邦
│ bbs.kkcity.com.tw │ ╲ ╲ ╴ ▌ ▌ ▏ KK免費撥接
└──《From:211.74.186.110 》──┘ 電話:40586000 帳號:kkcity 密碼:kkcity 
§ä±iŠnÅ¥ªºCDťť
2003-12-09 00:27:29 UTC
Permalink
※ 引述《arno115 (可愛的早晨)》之銘言:
Post by run baby run
※ 引述《speed22 (找張好聽的CD聽聽)》之銘言:
Post by §ä±iŠnÅ¥ªºCDťť
請要討論私人恩怨,寫信給我,O遷拖一堆...
這不是什麼私人恩怨吧
如果你要說"王菲賣的沒以前好是事實"....我沒意見
但你又故意加了一句"阿妹一向賣的比王菲好"
我就不曉得你的居心為何了...你是想讓妹迷跟菲迷吵起來嗎?(可惜沒人中計)
如果有人沒事拿張清芳的銷量跟s.h.e.比
然後說"s.h.e.一向都賣贏張清芳"....你應該也很不好受吧(請將心比心)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
我並不會!
S.H.E紅是理所當然
張清芳現在沒以前紅也是事實,有什麼好避諱的...
歌手跟歌迷們也都必須接受事實
Post by run baby run
所以....別再說什麼誰一向賣的比誰好的無聊話了
我不是想找人吵架...這很沒意義
我只是提醒你...你這樣做對你喜歡的歌手是種傷害
比銷量,當然是很現實的....
怎麼談起銷量就這麼敏感呢?

憑良心講
王菲這張能登上年度銷售冠軍嗎?
談音樂性可以各說各話
但論起銷售量可就是賣多少是多少
血淋淋攤在陽光下...
至於說王菲跟阿妹的銷量比較,也是事實呈現
並無音樂的比較在裡頭,何來居心...
是看的人接受不了事實吧...


--
┌─────◆KKCITY◆─────┐ ╱ ╱  ̄ ▌ ̄ ̄ ╲╱ BBS 城邦
│ bbs.kkcity.com.tw │ ╲ ╲ ╴ ▌ ▌ ▏ KK免費撥接
└──《From:61.58.74.66 》──┘ http://www.kkcity.com.tw/freeisp/ 
§ä±iŠnÅ¥ªºCDťť
2003-12-09 00:34:52 UTC
Permalink
Post by run baby run
※ 引述《speed22 (找張好聽的CD聽聽)》之銘言:
Post by §ä±iŠnÅ¥ªºCDťť
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
我並不會!
S.H.E紅是理所當然
張清芳現在沒以前紅也是事實,有什麼好避諱的...
歌手跟歌迷們也都必須接受事實
比銷量,當然是很現實的....
怎麼談起銷量就這麼敏感呢?
憑良心講
王菲這張能登上年度銷售冠軍嗎?
談音樂性可以各說各話
但論起銷售量可就是賣多少是多少
血淋淋攤在陽光下...
至於說王菲跟阿妹的銷量比較,也是事實呈現
並無音樂的比較在裡頭,何來居心...
是看的人接受不了事實吧...
還有:賣的少不代表音樂難聽
賣的多也不代表音樂好聽
那是每人心中一把尺...
王菲這張專輯不是很多人都覺得好聽嗎?
那就夠啦!
至於賣不賣,就牽扯到打歌策略及包裝手法...等眾多因素決定囉

--
┌─────◆KKCITY◆─────┐ ╱ ╱  ̄ ▌ ̄ ̄ ╲╱ BBS 城邦
│ bbs.kkcity.com.tw │ ╲ ╲ ╴ ▌ ▌ ▏ KK免費撥接
└──《From:61.58.74.66 》──┘ http://www.kkcity.com.tw/freeisp/ 
bomy
2003-12-09 00:45:54 UTC
Permalink
Post by run baby run
※ 引述《speed22 (找張好聽的CD聽聽)》之銘言:
Post by §ä±iŠnÅ¥ªºCDťť
請要討論私人恩怨,寫信給我,O遷拖一堆...
這不是什麼私人恩怨吧
如果你要說"王菲賣的沒以前好是事實"....我沒意見
但你又故意加了一句"阿妹一向賣的比王菲好"
我就不曉得你的居心為何了...你是想讓妹迷跟菲迷吵起來嗎?(可惜沒人中計)
如果有人沒事拿張清芳的銷量跟s.h.e.比
然後說"s.h.e.一向都賣贏張清芳"....你應該也很不好受吧(請將心比心)
舉錯例子了
應該舉
"王菲一向賣贏張清芳"
"阿妹一向賣贏張清芳"
"CoCo一向賣營張清芳"
Post by run baby run
所以....別再說什麼誰一向賣的比誰好的無聊話了
我不是想找人吵架...這很沒意義
我只是提醒你...你這樣做對你喜歡的偶像是種傷害
Post by §ä±iŠnÅ¥ªºCDťť
不然,只會把原本沒有的事情渲染
至於王菲,賣的不好是事實
但音樂好聽也是事實
請就事論事.ok?
不然在網路上還分你是誰的歌迷,我是誰的歌迷
這是很無聊的,更有假菲迷,假借喜歡王菲一事來攻擊其他的歌手
(f網友)
另外,我喜歡誰討厭誰都是個人的事,不會因為別人的威脅而改變
我也不會因為f網友假借王菲之名行攻擊之實,而討厭王菲
因為菲的音樂實實在在吸引著我!
--
* Post by bomy from adsl-dyn-tpe-64-136-181.so-net.net.tw
* Origin: ★ 交通大學資訊科學系 BBS ★ <bbs.cis.nctu.edu.tw: 140.113.23.3>
bomy
2003-12-09 00:52:00 UTC
Permalink
Post by §ä±iŠnÅ¥ªºCDťť
還有:賣的少不代表音樂難聽
賣的多也不代表音樂好聽
那是每人心中一把尺...
王菲這張專輯不是很多人都覺得好聽嗎?
那就夠啦!
至於賣不賣,就牽扯到打歌策略及包裝手法...等眾多因素決定囉
不論銷售量
你真的喜歡王菲嗎?看看你寫的
Post by §ä±iŠnÅ¥ªºCDťť
嗯,論台灣的人氣,王 菲跟竇 唯離婚,跟謝霆鋒交往後就一落千丈
因為她的緋聞永遠比音樂還來的受矚目,他們倆也樂意跟媒體玩遊戲...
唱片銷量比以前差,也是可預料到的!
至於實力,我是覺得她的製作團隊很厲害,歌曲的營造都很貼近王菲
她的歌唱技巧,我就覺得ok,至少CD裡的變化是蠻多的!
假菲迷
--
* Post by bomy from adsl-dyn-tpe-64-136-181.so-net.net.tw
* Origin: ★ 交通大學資訊科學系 BBS ★ <bbs.cis.nctu.edu.tw: 140.113.23.3>
bomy
2003-12-09 00:52:41 UTC
Permalink
Post by §ä±iŠnÅ¥ªºCDťť
還有:賣的少不代表音樂難聽
賣的多也不代表音樂好聽
那是每人心中一把尺...
王菲這張專輯不是很多人都覺得好聽嗎?
那就夠啦!
至於賣不賣,就牽扯到打歌策略及包裝手法...等眾多因素決定囉
不論銷售量
你真的喜歡王菲嗎?看看你寫的
Post by §ä±iŠnÅ¥ªºCDťť
嗯,論台灣的人氣,王 菲跟竇 唯離婚,跟謝霆鋒交往後就一落千丈
因為她的緋聞永遠比音樂還來的受矚目,他們倆也樂意跟媒體玩遊戲...
唱片銷量比以前差,也是可預料到的!
至於實力,我是覺得她的製作團隊很厲害,歌曲的營造都很貼近王菲
她的歌唱技巧,我就覺得ok,至少CD裡的變化是蠻多的!
寫得出"他們倆也樂意跟媒體玩遊戲..."的假菲迷
--
* Post by bomy from adsl-dyn-tpe-64-136-181.so-net.net.tw
* Origin: ★ 交通大學資訊科學系 BBS ★ <bbs.cis.nctu.edu.tw: 140.113.23.3>
§ä±iŠnÅ¥ªºCDťť
2003-12-09 01:12:17 UTC
Permalink
Post by bomy
不論銷售量
你真的喜歡王菲嗎?看看你寫的
Post by §ä±iŠnÅ¥ªºCDťť
嗯,論台灣的人氣,王 菲跟竇 唯離婚,跟謝霆鋒交往後就一落千丈
因為她的緋聞永遠比音樂還來的受矚目,他們倆也樂意跟媒體玩遊戲...
唱片銷量比以前差,也是可預料到的!
至於實力,我是覺得她的製作團隊很厲害,歌曲的營造都很貼近王菲
她的歌唱技巧,我就覺得ok,至少CD裡的變化是蠻多的!
寫得出"他們倆也樂意跟媒體玩遊戲..."的假菲迷
看來還是有人要分誰是誰的歌迷
那你繼續分好了...

(我可沒說我是菲迷,我愛她的音樂,不代表我要連他的人一起愛)
真搞不清楚狀況


--
┌─────◆KKCITY◆─────┐ ╱ ╱  ̄ ▌ ̄ ̄ ╲╱ BBS 城邦
│ bbs.kkcity.com.tw │ ╲ ╲ ╴ ▌ ▌ ▏ KK免費撥接
└──《From:61.58.74.66 》──┘ 電話:40586000 帳號:kkcity 密碼:kkcity 
§ä±iŠnÅ¥ªºCDťť
2003-12-09 01:17:17 UTC
Permalink
Post by bomy
Post by ¥i·RªºŠ­±á
這不是什麼私人恩怨吧
如果你要說"王菲賣的沒以前好是事實"....我沒意見
但你又故意加了一句"阿妹一向賣的比王菲好"
我就不曉得你的居心為何了...你是想讓妹迷跟菲迷吵起來嗎?(可惜沒人中計)
如果有人沒事拿張清芳的銷量跟s.h.e.比
然後說"s.h.e.一向都賣贏張清芳"....你應該也很不好受吧(請將心比心)
舉錯例子了
應該舉
"王菲一向賣贏張清芳"
"阿妹一向賣贏張清芳"
"CoCo一向賣營張清芳"
若真如此,so what....
沒有人永遠站在高峰,就算是紀錄保持人,紀錄也會被破的一天

當然你如果覺得王菲出片一定要拿第一的話
那我不予置評...--
┌─────◆KKCITY◆─────┐ ╱ ╱  ̄ ▌ ̄ ̄ ╲╱ BBS 城邦
│ bbs.kkcity.com.tw │ ╲ ╲ ╴ ▌ ▌ ▏ KK免費撥接
└──《From:61.58.74.66 》──┘ http://www.kkcity.com.tw/freeisp/ 
§ä±iŠnÅ¥ªºCDťť
2003-12-09 01:29:27 UTC
Permalink
Post by bomy
不論銷售量
你真的喜歡王菲嗎?看看你寫的
Post by §ä±iŠnÅ¥ªºCDťť
嗯,論台灣的人氣,王 菲跟竇 唯離婚,跟謝霆鋒交往後就一落千丈
因為她的緋聞永遠比音樂還來的受矚目,他們倆也樂意跟媒體玩遊戲...
唱片銷量比以前差,也是可預料到的!
至於實力,我是覺得她的製作團隊很厲害,歌曲的營造都很貼近王菲
她的歌唱技巧,我就覺得ok,至少CD裡的變化是蠻多的!
假菲迷
對,我是假菲迷
(我又沒說我是菲迷,我只聽歌,ok!)

我只愛新專輯裡的[將愛][不留][煙][夜妝][乘客],討厭[空城][美錯][四月雪][旋木]

更不喜歡他們情侶倆吵緋聞,討厭王菲像謝金燕+小燕姐
討厭王菲耍可愛.耍自閉.假隨和.裝陽光...

可能我講這些,你比較會爽喔^__^

至於歌唱技巧,他在CD裡的表現算OK啦,表情豐富,變化多元
到了現場,我就不予置評...又不是沒聽過他唱現場
不必我說嘴,你們菲迷最了...
--
┌─────◆KKCITY◆─────┐ ╱ ╱  ̄ ▌ ̄ ̄ ╲╱ BBS 城邦
│ bbs.kkcity.com.tw │ ╲ ╲ ╴ ▌ ▌ ▏ KK免費撥接
└──《From:61.58.74.66 》──┘ 電話:40586000 帳號:kkcity 密碼:kkcity 
ŸÐ·¬
2003-12-09 04:26:10 UTC
Permalink
Âà«H¯ž: KimoWebBBS!netnews.kimo.com.tw!news.csie.ncu!news.mgt.ncu!news.ncu!ctu-
Origin: bbs.kkcity.com.tw
€£œ×ŸP°â¶q
§A¯uªº³ßÅw€ýµá¶Ü¡H¬Ý¬Ý§AŒgªº
Š]¬°Šoªºãn»D¥Ã»·€ñ­µŒÖÁÙšÓªºšüÆf¥Ø,¥L­Ì­Ç€]ŒÖ·NžòŽCÅ骱¹CÀž...
°Û€ùŸP¶q€ñ¥H«e®t,€]¬O¥i¹w®Æšìªº!
Šoªººq°Û§Þ¥©,§ÚŽNı±ook,ŠÜ€ÖCDžÌªºÅ܀ƬOÆZŠhªº!
°²µá°g
¹ï,§Ú¬O°²µá°g
(§Ú€SšS»¡§Ú¬Oµá°g,§Ú¥uÅ¥ºq,ok!)
§Ú¥u·R·s±M¿èžÌªº[±N·R][€£¯d][·Ï][©]§©][­Œ«È],°Q¹œ[ªÅ«°][¬ü¿ù][¥|€ë³·][±Û€ì]
§ó€£³ßÅw¥L­Ì±¡«Q­Ç§nãn»D,°Q¹œ€ýµá¹³Áª÷¿P+€p¿P©j
°Q¹œ€ýµá­A¥i·R.­AŠÛ³¬.°²ÀH©M.žË¶§¥ú...
¥i¯à§ÚÁ¿³ošÇ,§A€ñžû·|²n³á^__^
ŠÜ©óºq°Û§Þ¥©,¥LŠbCDžÌªºªí²{ºâOK°Õ,ªí±¡Â׎I,Å܀Ɗh€ž
šì€F²{³õ,§ÚŽN€£€©žmµû...€S€£¬OšSÅ¥¹L¥L°Û²{³õ
€£¥²§Ú»¡ŒL,§A­Ìµá°g³Ì€F...
¬Ý±o¥XšÓ§A¬OÅ¥­µŒÖªº€H
Šý¬O­ì§@ªÌ¥u¬OŽÀ€ýµá¥[ªoŠÓ€w
šÃšS»¡€ýµá²Ä€@¡A§A€ÏÀ³Š³šÇ¿E¯P
§Ú²q©PªN­Û²Ä€@¡Aªü©f¢°¢¯ŠWªþªñ¡A€ýµá¢°¢·¡Ð¢±¢¯ŠW
ŽN³oŒË¡C

--
¡° Origin: ©_Œ¯ €jŒ¯°ì <http://bbs.kimo.com.tw/> 
¡» From: 163.18.54.228
¥i·RªºŠ­±á
2003-12-09 08:19:48 UTC
Permalink
※ 引述《speed22 (找張好聽的CD聽聽)》之銘
Post by §ä±iŠnÅ¥ªºCDťť
(我又沒說我是菲迷,我只聽歌,ok!)
我只愛新專輯裡的[將愛][不留][煙][夜妝][乘客],討厭[空城][美錯][四月雪][旋木]
更不喜歡他們情侶倆吵緋聞,討厭王菲像謝金燕+小燕姐
討厭王菲耍可愛.耍自閉.假隨和.裝陽光...
可能我講這些,你比較會爽喔^__^
至於歌唱技巧,他在CD裡的表現算OK啦,表情豐富,變化多元
到了現場,我就不予置評...又不是沒聽過他唱現場
不必我說嘴,你們菲迷最了...
個人討厭是個人之事,何況也沒人在意你喜歡或討厭

但別假借喜愛張清芳來攻擊其他歌手

不然給人:低俗感覺

--
┌─────◆KKCITY◆─────┐ ╱ ╱  ̄ ▌ ̄ ̄ ╲╱ BBS 城邦
│ bbs.kkcity.com.tw │ ╲ ╲ ╴ ▌ ▌ ▏ KK免費撥接
└──《From:211.74.186.110 》──┘ http://www.kkcity.com.tw/freeisp/ 
ŽÁ«Ý2003Š~®L€ÑªºšÓÁ{
2003-12-09 10:08:20 UTC
Permalink
€­€ë€Ñ€~µo€ù€@­Ó€ë.. ŽN¥i¥Hœæ26žU±i!!
¥[ªo!!! ÁöµMœæªº®É¶¡€ñžû..
Šý§Ú¹ï€­€ë€Ñªº­µŒÖÁÙ¬O«ÜŠ³«H€ßªº!!!!

¡i Šb ***@ytht.net (­ž­žÄ«ªG) ªº€j§@€€Ž£šì: ¡j
: «áÄÑŽX­Ó€£·Ç¡A€×šä¬OŠó¡Œ¬À
: À³žÓ¬Ojay¡A¥L³Ì¬õ°Õ
: ¡i Šb ***@bbs.tscvs.ttct.edu.tw (§Ú­Ì¬O³ÌŠnªº¡I...) ªº€j§@€€Ž£šì: ¡j
: : jolin€wžgœæ€F32žU±i€F¡I
: : jayœæ€F36žU±i
: : sheœæ€F28žU±i
: : €­€ë€Ñœæ€F26žU±i€F¡I
: : yanziœæ€F22žU±i€F¡I
: : ŠóÄ£¬Àœæ€F21žU±i
: : ¡° €Þ­z¡***@kkcity.com.tw ()¡n€§»Êš¥¡G
: : ...................


--
§ÚŽM§ä·R±¡ªºŒÒŒË...µ¥«Ý2003Š~ªº®L€Ñ
€°»ò¬OŠn­µŒÖ €°»ò¬O°Ó·~€Æ?
§Ú·Q ·|§åµûªº€H ³£¬OšSŠ³š«¶i­µŒÖ³o¶ô²b€g
ŠnŠnŠa¥h²âÅ¥ šº­µŒÖ­ì©lªº€ž¯À§a~·P°Ê€H€ßªº€ž¯À
§Ú§â€­€ë€Ñªº­µŒÖ€Æ¬°§Úªº"ªZžË" ±þ¥XÄÝ©ó§Úªº©R¹B!

¡° šÓ·œ:¡EšÈ€Ó€§¬P bbs.nkfust.edu.tw¡E[FROM: 218-172-183-53.HINET]
€£·QÂ÷¶}«ÌªF§r¡I³ø³æ§a¡
2003-12-09 10:43:09 UTC
Permalink
Post by §ä±iŠnÅ¥ªºCDťť
Post by bomy
不論銷售量
你真的喜歡王菲嗎?看看你寫的
假菲迷
對,我是假菲迷
(我又沒說我是菲迷,我只聽歌,ok!)
我只愛新專輯裡的[將愛][不留][煙][夜妝][乘客],討厭[空城][美錯][四月雪][旋木]
更不喜歡他們情侶倆吵緋聞,討厭王菲像謝金燕+小燕姐
討厭王菲耍可愛.耍自閉.假隨和.裝陽光...
可能我講這些,你比較會爽喔^__^
至於歌唱技巧,他在CD裡的表現算OK啦,表情豐富,變化多元
到了現場,我就不予置評...又不是沒聽過他唱現場
不必我說嘴,你們菲迷最了...
他唱現場還是很好聽呀!有些歌甚至比專輯裡好聽
如果他現場唱的不好,那你能舉出有誰現場唱的好嗎?
--
※ Origin: 國立屏東師範學院 木瓜園 <bbs.npttc.edu.tw> 
※ From : 202-178-131-138.cm.apol.com.tw
R***@kkcity.com.tw
2003-12-09 10:59:39 UTC
Permalink
Ž¡¶i¥h«ÜÃø©Þ¥X­C
2003-12-09 14:07:01 UTC
Permalink
bomy
2003-12-10 01:34:12 UTC
Permalink
轉信站: KimoWebBBS!netnews.kimo.com.tw!news.csie.ncu!news.mgt.ncu!news.ncu!ctu-
Origin: bbs.kkcity.com.tw
對,我是假菲迷
(我又沒說我是菲迷,我只聽歌,ok!)
我只愛新專輯裡的[將愛][不留][煙][夜妝][乘客],討厭[空城][美錯][四月雪][旋木]
更不喜歡他們情侶倆吵緋聞,討厭王菲像謝金燕+小燕姐
討厭王菲耍可愛.耍自閉.假隨和.裝陽光...
可能我講這些,你比較會爽喔^__^
至於歌唱技巧,他在CD裡的表現算OK啦,表情豐富,變化多元
到了現場,我就不予置評...又不是沒聽過他唱現場
不必我說嘴,你們菲迷最了...
看得出來你是聽音樂的人
但是原作者只是替王菲加油而已
並沒說王菲第一,你反應有些激烈
我猜周杰倫第一,阿妹10名附近,王菲18-20名
就這樣。
果那麼單純就好了
他可是張清芳迷耶 大家都知道
不過我懷疑它是假張清芳迷
因為他害大家都討厭張清芳 我也很喜歡張清芳的 替她感到悲哀
--
* Post by bomy from adsl-dyn-tpe-64-145-224.so-net.net.tw
* Origin: ★ 交通大學資訊科學系 BBS ★ <bbs.cis.nctu.edu.tw: 140.113.23.3>
bomy
2003-12-10 01:32:59 UTC
Permalink
轉信站: KimoWebBBS!netnews.kimo.com.tw!news.csie.ncu!news.mgt.ncu!news.ncu!ctu-
Origin: bbs.kkcity.com.tw
對,我是假菲迷
(我又沒說我是菲迷,我只聽歌,ok!)
我只愛新專輯裡的[將愛][不留][煙][夜妝][乘客],討厭[空城][美錯][四月雪][旋木]
更不喜歡他們情侶倆吵緋聞,討厭王菲像謝金燕+小燕姐
討厭王菲耍可愛.耍自閉.假隨和.裝陽光...
可能我講這些,你比較會爽喔^__^
至於歌唱技巧,他在CD裡的表現算OK啦,表情豐富,變化多元
到了現場,我就不予置評...又不是沒聽過他唱現場
不必我說嘴,你們菲迷最了...
看得出來你是聽音樂的人
但是原作者只是替王菲加油而已
並沒說王菲第一,你反應有些激烈
我猜周杰倫第一,阿妹10名附近,王菲18-20名
就這樣。
果那麼單純就好了
他可是張清芳迷耶 大家都知道
不過我懷疑它是假張清芳迷
因為他害大家都討厭張清芳 我也很喜歡張清芳的
--
* Post by bomy from adsl-dyn-tpe-64-145-224.so-net.net.tw
* Origin: ★ 交通大學資訊科學系 BBS ★ <bbs.cis.nctu.edu.tw: 140.113.23.3>
§ä±iŠnÅ¥ªºCDťť
2003-12-10 05:17:46 UTC
Permalink
Post by bomy
看得出來你是聽音樂的人
但是原作者只是替王菲加油而已
並沒說王菲第一,你反應有些激烈
我猜周杰倫第一,阿妹10名附近,王菲18-20名
就這樣。
果那麼單純就好了
他可是張清芳迷耶 大家都知道
不過我懷疑它是假張清芳迷
因為他害大家都討厭張清芳 我也很喜歡張清芳的 替她感到悲哀
原來我這麼紅,潛沉兩年多沒出現的BBS,還有人知道我喜歡誰!
這位bomy網友我以前沒見過,你是誰?沒聽過喔...

回標題:年度總冠軍應該是周杰倫
至於你關心的王菲...以目前的銷售事實來看,是鐵定不可能...


--
┌─────◆KKCITY◆─────┐ ╱ ╱  ̄ ▌ ̄ ̄ ╲╱ BBS 城邦
│ bbs.kkcity.com.tw │ ╲ ╲ ╴ ▌ ▌ ▏ KK免費撥接
└──《From:61.58.74.54 》──┘ http://www.kkcity.com.tw/freeisp/ 
f***@kkcity.com.tw
2003-12-10 17:58:26 UTC
Permalink
f***@kkcity.com.tw
2003-12-10 18:26:57 UTC
Permalink
※ 引述《speed22 (找張好聽的CD聽聽)》之銘言:
Post by §ä±iŠnÅ¥ªºCDťť
Post by bomy
果那麼單純就好了
他可是張清芳迷耶 大家都知道
不過我懷疑它是假張清芳迷
因為他害大家都討厭張清芳 我也很喜歡張清芳的 替她感到悲哀
原來我這麼紅,潛沉兩年多沒出現的BBS,還有人知道我喜歡誰!
這位bomy網友我以前沒見過,你是誰?沒聽過喔...
回標題:年度總冠軍應該是周杰倫
至於你關心的王菲...以目前的銷售事實來看,是鐵定不可能...
從來沒人說王菲會拿下銷售冠軍,打從一開始就是你會錯意(見3707&3718)
又不懷好意潑人冷水,再加上長期的宿怨才引發口水戰
某網友對這討論串只發表「王菲加油」之類的言論,你馬上就作了讓人反感的回應
怨得了誰?
早前你曾經說你po的文是要收拋磚引玉之效的,but我們看不出你的誠意
可能是你措詞上讓人誤解,這點我覺得還過得去,只是你前後的態度判若兩人,
真是讓人匪夷所思...
至於王菲的銷售量和頂尖的歌手相形之下的確顯得遜色,
可我們喜歡的不止是她的音樂,
她的為人處事和性格特質才是我們對她著迷不已的根本原因,
因為音樂如你所說,還有背後的團隊可以護航,即使她也創作也監製
而她的personality是想仿也仿不出來的。
歷年來王菲在台灣的銷售狀況的確不如張惠妹,
(我覺得也差不到哪裡,而且王菲即使在封閉的日本一樣有市場
是今天眼下的華語歌手所望塵莫及的)
但無可否認的是,
王菲的歌向來不是下里巴人媚俗的作品,不免曲高和寡
所以一旦將她們相提並論,一開始就是極大的錯誤,何況比的又是唱片銷售量。
--
┌─────◆KKCITY◆─────┐ ╱ ╱  ̄ ▌ ̄ ̄ ╲╱ BBS 城邦
│ bbs.kkcity.com.tw │ ╲ ╲ ╴ ▌ ▌ ▏ KK免費撥接
└──《From:218.166.120.90 》──┘ http://www.kkcity.com.tw/freeisp/ 
f***@kkcity.com.tw
2003-12-10 18:40:35 UTC
Permalink
※ 引述《speed22 (找張好聽的CD聽聽)》之銘言:
Post by §ä±iŠnÅ¥ªºCDťť
Post by bomy
不論銷售量
你真的喜歡王菲嗎?看看你寫的
假菲迷
對,我是假菲迷
(我又沒說我是菲迷,我只聽歌,ok!)
我只愛新專輯裡的[將愛][不留][煙][夜妝][乘客],討厭[空城][美錯][四月雪][旋木]
更不喜歡他們情侶倆吵緋聞,討厭王菲像謝金燕+小燕姐
^^^^^^^^^^^^
王菲風評差就是因為她不懂討好媒體利用媒體,
感情事她也從來不張揚,人家問起來她也三緘其口,
我真的不曉得你所謂「吵緋聞」是怎麼回事
Post by §ä±iŠnÅ¥ªºCDťť
討厭王菲耍可愛.耍自閉.假隨和.裝陽光...
可能我講這些,你比較會爽喔^__^
至於歌唱技巧,他在CD裡的表現算OK啦,表情豐富,變化多元
到了現場,我就不予置評...又不是沒聽過他唱現場
不必我說嘴,你們菲迷最了...
她近年的現場只是不穩,但並不差!你指的是哪一場,這麼糟?
為什麼唱現場就得跟唱片一模一樣?這種迷思怎麼會普遍存在我還蠻納悶的..
我認為只要感覺到歌手的誠意至少就80分了,當然售票例外~~
--
┌─────◆KKCITY◆─────┐ ╱ ╱  ̄ ▌ ̄ ̄ ╲╱ BBS 城邦
│ bbs.kkcity.com.tw │ ╲ ╲ ╴ ▌ ▌ ▏ KK免費撥接
└──《From:218.166.120.90 》──┘ 電話:40586000 帳號:kkcity 密碼:kkcity 
R***@kkcity.com.tw
2003-12-10 20:43:32 UTC
Permalink
※ 引述《keroclow ( 插進去很難拔出耶)》之銘言:
※ 引述《RicoLee》之銘言:
我無意挑起戰爭啦!!
可是 前陣子 東風轉撥的那場新歌演唱會......
跟cd.......唉.......
從頭到尾 聲音沒有停止抖過........
至於現場誰唱的好...阿妹~陶吉吉~戴愛玲~江美琪 都可以跟cd非常相似 低瑕疵
你確定那是王菲嗎?
是阿 還跟陶子 玩一些比冷的笑話
我在現場和回來看重撥都覺得很棒阿...
現場真的沒停止抖過 尤其旋木
CD裡的聲音 短短的 乾淨 很絕對
現場的.....從頭抖到尾
公道自在人心
我沒特別喜歡 或 特別不喜歡 也不是要挑起戰爭
單純就事論事


如果真要說 公道在不在人心

先要問問你自己 是不是因為 你太喜歡王菲
所以都"選擇性"的聽呢?

好聽的話 你都接受贊同 批評的話 你都選擇性略過

別因為你很喜歡 就覺得 他什麼都是好的
我的話也沒特別激烈

就單純是說事實而已
--
假扮文藝青年
http://mypaper3.ttimes.com.tw/user/ricolee/index.html

雞毛子喊叫
http://www.surfingfun.net/mesite/index1.aspx?id=/ricolee/
--
┌─────◆KKCITY◆─────┐ ╱ ╱  ̄ ▌ ̄ ̄ ╲╱ BBS 城邦
│ bbs.kkcity.com.tw │ ╲ ╲ ╴ ▌ ▌ ▏ KK免費撥接
└──《From:61.230.177.251 》──┘ 電話:40586000 帳號:kkcity 密碼:kkcity 
§ä±iŠnÅ¥ªºCDťť
2003-12-11 04:18:25 UTC
Permalink
※ 引述《farthermore》之銘言:
Post by run baby run
※ 引述《speed22 (找張好聽的CD聽聽)》之銘言:
Post by §ä±iŠnÅ¥ªºCDťť
原來我這麼紅,潛沉兩年多沒出現的BBS,還有人知道我喜歡誰!
這位bomy網友我以前沒見過,你是誰?沒聽過喔...
回標題:年度總冠軍應該是周杰倫
至於你關心的王菲...以目前的銷售事實來看,是鐵定不可能...
從來沒人說王菲會拿下銷售冠軍,打從一開始就是你會錯意(見3707&3718)
又不懷好意潑人冷水,再加上長期的宿怨才引發口水戰
某網友對這討論串只發表「王菲加油」之類的言論,你馬上就作了讓人反感的回應
怨得了誰?
但後來回應的都不是原貼文者,而是有心人(f&b網友),想假借議題扯宿怨...
(雖然我是覺得宿怨是假菲迷自己講的,我是覺得沒這回事)
Post by run baby run
早前你曾經說你po的文是要收拋磚引玉之效的,but我們看不出你的誠意
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
你是在別的板看到的吧...
何況論銷量跟論音樂原本就倆回事,
Post by run baby run
可能是你措詞上讓人誤解,這點我覺得還過得去,只是你前後的態度判若兩人,
真是讓人匪夷所思...
至於王菲的銷售量和頂尖的歌手相形之下的確顯得遜色,
可我們喜歡的不止是她的音樂,
她的為人處事和性格特質才是我們對她著迷不已的根本原因,
因為音樂如你所說,還有背後的團隊可以護航,即使她也創作也監製
而她的personality是想仿也仿不出來的。
歷年來王菲在台灣的銷售狀況的確不如張惠妹,
(我覺得也差不到哪裡,而且王菲即使在封閉的日本一樣有市場
是今天眼下的華語歌手所望塵莫及的)
但無可否認的是,
王菲的歌向來不是下里巴人媚俗的作品,不免曲高和寡
所以一旦將她們相提並論,一開始就是極大的錯誤,何況比的又是唱片銷售量。
我同意你的看法,但我是以標題為主軸,標題是論銷量非論音樂...
何必將音樂扯近來...
王菲又不是只有這一張賣的慘,她目前的銷量已經很固定了
再爛也不會再低了...

--
┌─────◆KKCITY◆─────┐ ╱ ╱  ̄ ▌ ̄ ̄ ╲╱ BBS 城邦
│ bbs.kkcity.com.tw │ ╲ ╲ ╴ ▌ ▌ ▏ KK免費撥接
└──《From:61.58.74.9 》──┘ http://www.kkcity.com.tw/freeisp/ 
§ä±iŠnÅ¥ªºCDťť
2003-12-11 04:23:13 UTC
Permalink
※ 引述《farthermore》之銘言:
Post by §ä±iŠnÅ¥ªºCDťť
Post by §ä±iŠnÅ¥ªºCDťť
更不喜歡他們情侶倆吵緋聞,討厭王菲像謝金燕+小燕姐
^^^^^^^^^^^^
王菲風評差就是因為她不懂討好媒體利用媒體,
感情事她也從來不張揚,人家問起來她也三緘其口,
我真的不曉得你所謂「吵緋聞」是怎麼回事
我用的是'吵'不是'炒'
應該很明白了...
Post by §ä±iŠnÅ¥ªºCDťť
Post by §ä±iŠnÅ¥ªºCDťť
討厭王菲耍可愛.耍自閉.假隨和.裝陽光...
不必我說嘴,你們菲迷最了...
她近年的現場只是不穩,但並不差!你指的是哪一場,這麼糟?
為什麼唱現場就得跟唱片一模一樣?這種迷思怎麼會普遍存在我還蠻納悶的..
我認為只要感覺到歌手的誠意至少就80分了,當然售票例外~~
聽音樂是很個人的,你覺得ok就ok...
我不便評論!


--
┌─────◆KKCITY◆─────┐ ╱ ╱  ̄ ▌ ̄ ̄ ╲╱ BBS 城邦
│ bbs.kkcity.com.tw │ ╲ ╲ ╴ ▌ ▌ ▏ KK免費撥接
└──《From:61.58.74.9 》──┘ 電話:40586000 帳號:kkcity 密碼:kkcity 
ŸÐ·¬
2003-12-11 11:49:02 UTC
Permalink
Âà«H¯ž: KimoWebBBS!netnews.kimo.com.tw!news.csie.ncu!cia.hinet.net!news.csie.nc
Origin: bbs.kkcity.com.tw
¡° €Þ­z¡mkeroclow ( Ž¡¶i¥h«ÜÃø©Þ¥X­C)¡n€§»Êš¥¡G
¡° €Þ­z¡mRicoLee¡n€§»Êš¥¡G
§ÚµL·N¬D°_ŸÔª§°Õ!!
¥i¬O «e°}€l ªF­·ÂàŒ·ªºšº³õ·sºqºt°Û·|......
žòcd.......­ü.......
±qÀYšì§À Án­µšSŠ³°±€î§Ý¹L........
ŠÜ©ó²{³õœÖ°ÛªºŠn...ªü©f~³³ŠNŠN~À¹·R¬Â~Š¿¬üµX ³£¥i¥Hžòcd«D±`¬ÛŠü §C·å²«
§AœT©wšº¬O€ýµá¶Ü?
§ÚŠb²{³õ©MŠ^šÓ¬Ý­«Œ·³£Ä±±o«ÜŽÎªü...
²{³õ¯uªºšS°±€î§Ý¹L €×šä±Û€ì
CDžÌªºÁn­µ µuµuªº °®²b «ÜµŽ¹ï
²{³õªº.....±qÀY§Ýšì§À
€œ¹DŠÛŠb€H€ß
§ÚšS¯S§O³ßÅw ©Î ¯S§O€£³ßÅw €]€£¬O­n¬D°_ŸÔª§
³æ¯ÂŽNšÆœ×šÆ
ŠpªG¯u­n»¡ €œ¹DŠb€£Šb€H€ß
¥ý­n°Ý°Ý§AŠÛ€v ¬O€£¬OŠ]¬° §A€Ó³ßÅw€ýµá
©Ò¥H³£"¿ïŸÜ©Ê"ªºÅ¥©O?
ŠnÅ¥ªºžÜ §A³£±µšüÃÙŠP §åµûªºžÜ §A³£¿ïŸÜ©Ê²€¹L
§OŠ]¬°§A«Ü³ßÅw ŽNı±o ¥L€°»ò³£¬OŠnªº
§ÚªºžÜ€]šS¯S§O¿E¯P
ŽN³æ¯Â¬O»¡šÆ¹êŠÓ€w
§Ú€]€£·Q€ÞšÓŸÔª§

±N·R¡A€£¯d°Ûªº¯»Šn©O

±Û€ì¡A¬ü¿ùŠ³ÂI©Ç©Çªº¡A€£¹LžÜ»¡Š^šÓ¡A«ešâ­º€ñžûÃø°Û¡C--
¡° Origin: ©_Œ¯ €jŒ¯°ì <http://bbs.kimo.com.tw/> 
¡» From: 163.18.54.228
Ž¡¶i¥h«ÜÃø©Þ¥X­C
2003-12-11 12:13:43 UTC
Permalink
※ 引述《RicoLee》之銘言:
Post by R***@kkcity.com.tw
※ 引述《keroclow ( 插進去很難拔出耶)》之銘言:
我沒特別喜歡 或 特別不喜歡 也不是要挑起戰爭
單純就事論事
如果真要說 公道在不在人心
先要問問你自己 是不是因為 你太喜歡王菲
哈~我是太愛王菲了~ :p
Post by R***@kkcity.com.tw
所以都"選擇性"的聽呢?
有關好的讚美和壞的批評我都頗為接受阿~
我也是陳述一個事實,我真的是覺得王菲唱現場很讚啦!
至於每個人的觀點都不同啦,
身為菲迷的我當然也是有雅量的,
我也沒有要批評你的意思喔~
是你誤會我了啦,
我只是覺得小驚訝了一下,
覺得你的標準太高水準了。
--
┌─────◆KKCITY◆─────┐ ╱ ╱  ̄ ▌ ̄ ̄ ╲╱ BBS 城邦
│ bbs.kkcity.com.tw │ ╲ ╲ ╴ ▌ ▌ ▏ KK免費撥接
└──《From:61.59.142.189 》──┘ 電話:40586000 帳號:kkcity 密碼:kkcity 
€@Š~£»€S€@Š~
2003-12-11 13:29:29 UTC
Permalink
¡i Šb ***@yahoo.com.tw (faint©ü³Ö) ªº€j§@€€Ž£šì: ¡j
: ¡° €Þ­z¡***@kkcity.com.tw (·L¯º¬O€@ºØ°kÁךӊۧÚ...)¡n€§»Êš¥¡G
: > Âà«H¯ž: KimoWebBBS!netnews.kimo.com.tw!news.csie.ncu!news.mgt.ncu!news.ncu!ctu-
: > Origin: bbs.kkcity.com.tw
: > §Ú²qÁ`ŸP°â¶qÀ³žÓ¬OSHE®³²Ä€@ ³æ±i±M¿èŸP°â¶q¥i¯à¬O©PªN­Û±Á€žÂP~
: ©PªN­ÛÁÙ¬O·|ÂͳsŸP°â«a­x~
§Ú€]³o»òı±o...^^


--
 ¢j¢k¢l¢m¢n¢o šC€@¬q­µ²Å ã Œu¥X€F€@¬q³ß«ã«sŒÖªº¬GšÆ

œÍšì«Ü€[«Ü€[¥H«e œÍšì«Ü€[«Ü€[¥H«á ¢o¢n¢m¢l¢k¢j

¢« ¢š¢« ¢š¢« ¢p ¢© ¢š¢« ¢k 
¢š¢e¢f¢g¢h¢© ¢š¢« ¢i ¢ª¢©¢© ¢k ¢ª
¢©¢š¢i ¢š¢«¢ª¢© ¢š ¢© ¢k ¢l ¢š
¢š¢« ¢g¢f¢f¢e¢d¢š¢« ¢ª ¢m
¡° œ¿œ»€p¯ž ¢š¢« ¢ª ¢š ¢« ¢©¢š ¢š¢ª
¡° battown.twbbs.org ¢« ¢š¢«   ¢š
¡° [FROM: 140.119.49.18]
Hardi
2003-12-14 15:00:51 UTC
Permalink
G-musicŠ³·N«ä¶Ü?
¥Š¥uŠû€F€@¥bªº¥xÆWŸP°â¶q
ŠpªG€ñÁ`ŸP°â¶qªºžÜ
€@©w¬OS.H.E
Š]¬°€WŠžÄ«ªG€é³ø»¡
S.H.E·sºq¥[ºë¿ï+Superstar
Š³61žUªºŠšÁZ(ŠpªGÁ¥Áš€§ÅÊ¥[€WªºžÜŠA¥[14žU)
µL€H¯àŒÄ§a
--
¡° Origin: ·¬ŸôÅ毞<bbs.cs.nthu.edu.tw> ¡» From: 61-225-62-53.HINET-IP.hinet.net
L***@kkcity.com.tw
2003-12-15 03:27:14 UTC
Permalink
G-music有意思嗎?
它只佔了一半的台灣銷售量
如果比總銷售量的話
一定是S.H.E
因為上次蘋果日報說
S.H.E新歌加精選+Superstar
有61萬的成績(如果薔薇之戀加上的話再加14萬)
無人能敵吧
假如比單張的話 他們絕對拼不過 jay跟 jolin
他們是以量取勝
--
┌─────◆KKCITY◆─────┐ ╱ ╱  ̄ ▌ ̄ ̄ ╲╱ BBS 城邦
│ bbs.kkcity.com.tw │ ╲ ╲ ╴ ▌ ▌ ▏ KK免費撥接
└──《From:218.169.72.183 》──┘ 電話:40586000 帳號:kkcity 密碼:kkcity 
³¥Š|
2003-12-15 08:18:39 UTC
Permalink
ŸÐ·¬
2003-12-15 09:31:54 UTC
Permalink
Âà«H¯ž: KimoWebBBS!netnews.kimo.com.tw!news.csie.ncu!news.mgt.ncu!news.ncu!ctu-
jolinªº¥Œ¥²€ñS.H.Eªº°ª§a¡H
¥Lªº72ÅÜ€]ŽN30w¡A«e­±ªºªB€Í¡ŒS.H.EÁ`©MŠ³61w
together°NŠ³28w¡AsuperstarµŽ¹ïŠ³30w¥H€W€F
Š~©³ŽNªŸ¹D°Õ¡A§Úı±oœ²šÌªL·|®³€U²Ä€G¡C
Post by Hardi
G-musicŠ³·N«ä¶Ü?
ŠpªG€ñÁ`ŸP°â¶qªºžÜ
Š]¬°€WŠžÄ«ªG€é³ø¡Œ
S.H.E·sºq¥[ºë¿ï+Superstar
Š³61žUªºŠšÁZ(ŠpªGÁ¥Áš€§ÅÊ¥[€WªºžÜŠA¥[14žU)
µL€H¯àŒÄ§a
°²Šp€ñ³æ±iªºžÜ ¥L­ÌµŽ¹ï«÷€£¹L jayžò jolin
¥L­Ì¬O¥H¶qšú³Ó
--
¡° Origin: ©_Œ¯ €jŒ¯°ì <http://bbs.kimo.com.tw/> 
¡» From: 163.18.54.228
a***@kkcity.com.tw
2003-12-15 10:13:34 UTC
Permalink
轉信站: KimoWebBBS!netnews.kimo.com.tw!news.csie.ncu!news.mgt.ncu!news.ncu!ctu-
jolin的未必比S.H.E的高吧?
他的72變也就30w,前面的朋友□S.H.E總和有61w
together衹有28w,superstar絕對有30w以上了
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^真的沒那麼多
年底就知道啦,我覺得蔡依林會拿下第二。
假如比單張的話 他們絕對拼不過 jay跟 jolin
他們是以量取勝
今年賣的單張有超過20萬的手指可以數出來
jay..jolin是真的有超過
我在今年8月有看過正式的報表...不是媒體宣傳的
jay確實破了30萬jolin也破了20萬
賣不到五萬張的歌手多的是~~
she..的supersta要破30萬還有一大段距離..
但是she已經算是華語市場賣的很好的了
實際跟媒體宣傳的真的差的非常多~~


潘協慶的寫歌功力真是讓我佩服ㄚ
--
┌─────◆KKCITY◆─────┐ ╱ ╱  ̄ ▌ ̄ ̄ ╲╱ BBS 城邦
│ bbs.kkcity.com.tw │ ╲ ╲ ╴ ▌ ▌ ▏ KK免費撥接
└──《From:163.13.18.227 》──┘ http://www.kkcity.com.tw/freeisp/ 
µ¥³Q·Rªº€H
2003-12-15 12:36:42 UTC
Permalink
¡i Šb ***@yahoo.com.tw (ŸÐ·¬) ªº€j§@€€Ž£šì: ¡j
: ¡° €Þ­z¡***@ytht.net (³¥Š|)¡n€§»Êš¥¡G
: > Âà«H¯ž: KimoWebBBS!netnews.kimo.com.tw!news.csie.ncu!news.mgt.ncu!news.ncu!ctu-
: > jolinªº¥Œ¥²€ñS.H.Eªº°ª§a¡H
: > ¥Lªº72ÅÜ€]ŽN30w¡A«e­±ªºªB€Í¡ŒS.H.EÁ`©MŠ³61w
: > together°NŠ³28w¡AsuperstarµŽ¹ïŠ³30w¥H€W€F
: Š~©³ŽNªŸ¹D°Õ¡A§Úı±oœ²šÌªL·|®³€U²Ä€G¡C
: > ¡° €Þ­z¡***@bbs.cs.nthu.edu.tw (Hardi)¡n€§»Êš¥¡G
: > °²Šp€ñ³æ±iªºžÜ ¥L­ÌµŽ¹ï«÷€£¹L jayžò jolin
: > ¥L­Ì¬O¥H¶qšú³Ó
€@©w¬OS.H.E®³€UšÓªº...Š]¬°S.H.E¬O³Ì±jªº...¥[ªo§Ú·|¥Ã»·€ä«ù©p­Ìªº

--
­··L·Lªº§j©Ø ž­€l²×©ó±Œžš

«oÀRÀRªºœöŠbŸð€U €£Ä@Â÷¥h

­·°±€F ž­€l¿ïŸÜ¯d€U


¡°šÓ·œ : ¥x¥_¬ì€j­p€€¬õŒÓžê°T¯ž redbbs.cc.ntut.edu.tw
¡°FROM : 163.17.7.143
ŸÐ·¬
2003-12-15 13:13:22 UTC
Permalink
Âà«H¯ž: KimoWebBBS!netnews.kimo.com.tw!news.csie.ncu!news.mgt.ncu!news.ncu!ctu-
Origin: bbs.kkcity.com.tw
Post by ŸÐ·¬
Âà«H¯ž: KimoWebBBS!netnews.kimo.com.tw!news.csie.ncu!news.mgt.ncu!news.ncu!ctu-
jolinªº¥Œ¥²€ñS.H.Eªº°ª§a¡H
¥Lªº72ÅÜ€]ŽN30w¡A«e­±ªºªB€Í¡ŒS.H.EÁ`©MŠ³61w
together°NŠ³28w¡AsuperstarµŽ¹ïŠ³30w¥H€W€F
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^¯uªºšSšº»òŠh
Post by ŸÐ·¬
Š~©³ŽNªŸ¹D°Õ¡A§Úı±oœ²šÌªL·|®³€U²Ä€G¡C
°²Šp€ñ³æ±iªºžÜ ¥L­ÌµŽ¹ï«÷€£¹L jayžò jolin
¥L­Ì¬O¥H¶qšú³Ó
€µŠ~œæªº³æ±iŠ³¶W¹L20žUªº€â«ü¥i¥HŒÆ¥XšÓ
jay..jolin¬O¯uªºŠ³¶W¹L
§ÚŠb€µŠ~8€ëŠ³¬Ý¹L¥¿Š¡ªº³øªí...€£¬OŽCÅé«Å¶Çªº
jayœT¹ê¯}€F30žUjolin€]¯}€F20žU
œæ€£šì€­žU±iªººq€âŠhªº¬O~~
Šý¬Oshe€wžgºâ¬OµØ»y¥«³õœæªº«ÜŠnªº€F
¹ê»ÚžòŽCÅé«Å¶Çªº¯uªº®tªº«D±`Šh~~
ŒïšóŒyªºŒgºq¥\€O¯u¬OÅý§ÚšØªA£«
ŠpªG§A»¡ªº¬O¯uªº¡Ašº«e€TŠW€j·§©I€§±ý¥X¡C


--
¡° Origin: ©_Œ¯ €jŒ¯°ì <http://bbs.kimo.com.tw/> 
¡» From: 163.18.54.228
¡ž¡ÀªeÀØ€œ¶é¡À¡¹
2003-12-15 15:19:23 UTC
Permalink
S.H.E-Super star€wžgœæ€F25žU¥ª¥k€F...
§ÚŽ¿ŠbŠo­Ì©xºô€W°Ý¹L...Š³€HŠ^µª§Ú...25žU¡I
¡° €Þ­z¡***@kkcity.com.tw ()¡n€§»Êš¥¡G
: ¡° €Þ­z¡***@yahoo.com.tw (ŸÐ·¬)¡n€§»Êš¥¡G
: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^¯uªºšSšº»òŠh
: > Š~©³ŽNªŸ¹D°Õ¡A§Úı±oœ²šÌªL·|®³€U²Ä€G¡C
: €µŠ~œæªº³æ±iŠ³¶W¹L20žUªº€â«ü¥i¥HŒÆ¥XšÓ
: jay..jolin¬O¯uªºŠ³¶W¹L
: §ÚŠb€µŠ~8€ëŠ³¬Ý¹L¥¿Š¡ªº³øªí...€£¬OŽCÅé«Å¶Çªº
: jayœT¹ê¯}€F30žUjolin€]¯}€F20žU
: œæ€£šì€­žU±iªººq€âŠhªº¬O~~
: she..ªºsupersta­n¯}30žUÁÙŠ³€@€j¬q¶ZÂ÷..
: Šý¬Oshe€wžgºâ¬OµØ»y¥«³õœæªº«ÜŠnªº€F
: ¹ê»ÚžòŽCÅé«Å¶Çªº¯uªº®tªº«D±`Šh~~
: ŒïšóŒyªºŒgºq¥\€O¯u¬OÅý§ÚšØªA£«

--
 ¡ž ~~ §A¬O¹q §A¬O¥ú §A¬O°ß€@ªº¯«žÜ ~~ ¡¹

 ¡¹ ~~ §Ú¥u·R§A You are my super star ~~ ¡ž

 ¡ž ~~ §A¥D®_ §Ú±R«ô šSŠ³§óŠnªº¿ìªk ~~ ¡¹

 ¡¹ ~~ ¥u¯à·R§A You are my super star ~~ ¡ž
--
Origin: ¥xªF°ª°Ó bbs.tscvs.ttct.edu.tw (203.71.3.3)
¡ž¡ÀªeÀØ€œ¶é¡À¡¹
2003-12-15 15:23:12 UTC
Permalink
¥i¬O€WŠž€€°ê®É³øŒgªº¬O€G±iŠX°_šÓ58žU...
®t€F€GžU¡I58žU€]¶WŠnªº€F­C....
¡° €Þ­z¡***@ytht.net (³¥Š|)¡n€§»Êš¥¡G
: jolinªº¥Œ¥²€ñS.H.Eªº°ª§a¡H
: ¥Lªº72ÅÜ€]ŽN30w¡A«e­±ªºªB€Í¡ŒS.H.EÁ`©MŠ³61w
: together°NŠ³28w¡AsuperstarµŽ¹ïŠ³30w¥H€W€F
: ¡i Šb ***@kkcity.com.tw () ªº€j§@€€Ž£šì: ¡j
: ¡° €Þ­z¡***@bbs.cs.nthu.edu.tw (Hardi)¡n€§»Êš¥¡G
: > G-musicŠ³·N«ä¶Ü?
: > ¥Š°N¥e€F€@¥bªº»OÆWŸP°â¶q
: > ŠpªG€ñÁ`ŸP°â¶qªºžÜ
: > €@©w¬OS.H.E
: > Š]¬°€WŠžÄ«ªG€é³ø¡Œ
: > S.H.E·sºq¥[ºë¿ï+Superstar
: > Š³61žUªºŠšÁZ(ŠpªGÁ¥Áš€§ÅÊ¥[€WªºžÜŠA¥[14žU)
: > µL€H¯àŒÄ§a
: °²Šp€ñ³æ±iªºžÜ ¥L­ÌµŽ¹ï«÷€£¹L jayžò jolin
: ¥L­Ì¬O¥H¶qšú³Ó

--
 ž­€l ¬O€£·|­žµŸªº¯Í»H
 ¯Í»H ¬OžšŠb€Ñ€Wªºž­€l
 €Ñ°ó¡@­ìšÓÀ³žÓ€£¬OŠk·Q
 ¥u¬O§ÚŠ­€wžg¿ò§Ñ¡@·íªì«ç»ò¶}©l­žµŸ

 ©t³æ¡@¬O€@­Ó€HªºšgÅw
 šgÅw¡@¬O€@žs€Hªº©t³æ
 ·R±¡¡@­ìšÓªº¶}©l¬O³­Šñ
 Šý§Ú€]º¥º¥Ša¿ò§Ñ¡@·í®É¬O«çŒËŠ³€H³­Šñ

--
Origin: ¥xªF°ª°Ó bbs.tscvs.ttct.edu.tw (203.71.3.3)
Hardi
2003-12-15 15:41:05 UTC
Permalink
Post by ¡ž¡ÀªeÀØ€œ¶é¡À¡¹
S.H.E-Super star€wžgœæ€F25žU¥ª¥k€F...
§ÚŽ¿ŠbŠo­Ì©xºô€W°Ý¹L...Š³€HŠ^µª§Ú...25žU¡I
: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^¯uªºšSšº»òŠh
: €µŠ~œæªº³æ±iŠ³¶W¹L20žUªº€â«ü¥i¥HŒÆ¥XšÓ
: jay..jolin¬O¯uªºŠ³¶W¹L
: §ÚŠb€µŠ~8€ëŠ³¬Ý¹L¥¿Š¡ªº³øªí...€£¬OŽCÅé«Å¶Çªº
: jayœT¹ê¯}€F30žUjolin€]¯}€F20žU
: œæ€£šì€­žU±iªººq€âŠhªº¬O~~
: Šý¬Oshe€wžgºâ¬OµØ»y¥«³õœæªº«ÜŠnªº€F
: ¹ê»ÚžòŽCÅé«Å¶Çªº¯uªº®tªº«D±`Šh~~
: ŒïšóŒyªºŒgºq¥\€O¯u¬OÅý§ÚšØªA£«
25žU¥@Šh€[¥H«eªºšÆ°Õ?
§Ú¬Û«HSuperstar€w¯}30žU
Ãø¹D§A€£¬Û«HÄ«ªG€é³ø?
šºJolin¯}30žU€]¬OÄ«ªG€é³øŒgªº°Ú
§O§Ñ€F³ø¯È€W»¡€µŠ~¹wÁʲĀ@ªº¬OSuperstar
ñ°Û·|³æ³õ¯àœæ¥X³ÌŠhªº€]¬OS.H.E
ŠnŒÖ­}KTV Âͳs10©P«a­xSuperstar+IOIO
--
¡° Origin: ·¬ŸôÅ毞<bbs.cs.nthu.edu.tw> ¡» From: 61-230-233-211.HINET-IP.hinet.net
³¥Š|
2003-12-15 16:10:09 UTC
Permalink
³¥Š|
2003-12-15 16:16:19 UTC
Permalink
³¥Š|
2003-12-15 16:19:20 UTC
Permalink
³¥Š|
2003-12-15 16:20:04 UTC
Permalink
­žŒC
2003-12-15 16:32:47 UTC
Permalink
※ 引述《LoveGoodguy》之銘言:
Post by L***@kkcity.com.tw
G-music有意思嗎?
它只佔了一半的台灣銷售量
如果比總銷售量的話
一定是S.H.E
因為上次蘋果日報說
S.H.E新歌加精選+Superstar
有61萬的成績(如果薔薇之戀加上的話再加14萬)
無人能敵吧
假如比單張的話 他們絕對拼不過 jay跟 jolin
他們是以量取勝
Jay的銷售量無話可說,可是Jolin有改版欸~~

有改版的專輯,我覺得銷售量其實都不算很札實

不過對唱片公司而言,有量有面子就好了吧?

但話說回來,現在台灣能賣得像他們這樣,真的是頂極的了
--
┌─────◆KKCITY◆─────┐ ╱ ╱  ̄ ▌ ̄ ̄ ╲╱ BBS 城邦
│ bbs.kkcity.com.tw │ ╲ ╲ ╴ ▌ ▌ ▏ KK免費撥接
└──《From:210.85.128.71 》──┘ 電話:40586000 帳號:kkcity 密碼:kkcity 
2003«ÜÃøœm~~~~¥x€€
2003-12-15 20:37:34 UTC
Permalink
※ 引述《alexelva》之銘言:
Post by a***@kkcity.com.tw
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^真的沒那麼多
年底就知道啦,我覺得蔡依林會拿下第二。
今年賣的單張有超過20萬的手指可以數出來
jay..jolin是真的有超過
我在今年8月有看過正式的報表...不是媒體宣傳的
jay確實破了30萬jolin也破了20萬
^^^^^^應該是30萬了吧
Post by a***@kkcity.com.tw
賣不到五萬張的歌手多的是~~
she..的supersta要破30萬還有一大段距離..
但是she已經算是華語市場賣的很好的了
實際跟媒體宣傳的真的差的非常多~~
潘協慶的寫歌功力真是讓我佩服ㄚ
真的不知道為什麼S.H.E的專輯可以賣的那麼好@@是誰讓我這麼哈....????
就是~~~CoCo
我願意為了她做一切的事情
你們可以嗎....?
--
┌─────◆KKCITY◆─────┐ ╱ ╱  ̄ ▌ ̄ ̄ ╲╱ BBS 城邦
│ bbs.kkcity.com.tw │ ╲ ╲ ╴ ▌ ▌ ▏ KK免費撥接
└──《From:218.162.77.207 》──┘ http://www.kkcity.com.tw/freeisp/ 
L***@kkcity.com.tw
2003-12-16 01:22:04 UTC
Permalink
※ 引述《flysword (飛劍)》之銘言:
Post by ­žŒC
※ 引述《LoveGoodguy》之銘言:
Post by L***@kkcity.com.tw
假如比單張的話 他們絕對拼不過 jay跟 jolin
他們是以量取勝
Jay的銷售量無話可說,可是Jolin有改版欸~~
他的改版 似乎 當時沒有 讓他在推上去耶
他改版大概已經 是兩三個月後 改版說
所以 其實幫助並不大.....頂多多賣個幾萬張
而且當初 jolinu沒辦預購耶
Post by ­žŒC
有改版的專輯,我覺得銷售量其實都不算很札實
不過對唱片公司而言,有量有面子就好了吧?
但話說回來,現在台灣能賣得像他們這樣,真的是頂極的了
--
┌─────◆KKCITY◆─────┐ ╱ ╱  ̄ ▌ ̄ ̄ ╲╱ BBS 城邦
│ bbs.kkcity.com.tw │ ╲ ╲ ╴ ▌ ▌ ▏ KK免費撥接
└──《From:218.169.72.183 》──┘ http://www.kkcity.com.tw/freeisp/ 
L***@kkcity.com.tw
2003-12-16 01:20:42 UTC
Permalink
S.H.E-Super star已經賣了25萬左右了...
我曾在她們官網上問過...有人回答我...25萬!
25萬世多久以前的事啦?
我相信Superstar已破30萬
應該沒有 大概 25萬左右 ...
難道你不相信蘋果日報?
那Jolin破30萬也是蘋果日報寫的啊
別忘了報紙上說今年預購第一的是Superstar
預購 不代表 總銷售 的成績會比較好
簽唱會單場能賣出最多的也是S.H.E
好樂迪KTV 蟬連10周冠軍Superstar+IOIO
蔡依林的歌 在ktv排行榜 更誇張
--
┌─────◆KKCITY◆─────┐ ╱ ╱  ̄ ▌ ̄ ̄ ╲╱ BBS 城邦
│ bbs.kkcity.com.tw │ ╲ ╲ ╴ ▌ ▌ ▏ KK免費撥接
└──《From:218.169.72.183 》──┘ 電話:40586000 帳號:kkcity 密碼:kkcity 
Hardi
2003-12-16 03:38:49 UTC
Permalink
¡° €Þ­z¡mflysword (­žŒC)¡n€§»Êš¥¡G
JayªºŸP°â¶qµLžÜ¥i»¡¡A¥i¬OJolinŠ³§ïª©ÕÙ~~
¥Lªº§ïª© Šü¥G ·í®ÉšSŠ³ Åý¥LŠb±À€W¥h­C
¥L§ïª©€j·§€wžg ¬Ošâ€T­Ó€ë«á §ïª©»¡
©Ò¥H šä¹êÀ°§UšÃ€£€j.....³»ŠhŠhœæ­ÓŽXžU±i
ŠÓ¥B·íªì jolinušS¿ì¹wÁÊ­C
Š³§ïª©ªº±M¿è¡A§Úı±oŸP°â¶qšä¹ê³£€£ºâ«Ü¥Ÿ¹ê
€£¹L¹ï°Û€ù€œ¥qŠÓš¥¡AŠ³¶qŠ³­±€lŽNŠn€F§a¡H
ŠýžÜ»¡Š^šÓ¡A²{Šb¥xÆW¯àœæ±o¹³¥L­Ì³oŒË¡A¯uªº¬O³»·¥ªº€F
¿ù€F
§ïª©¬OŠbšS¯}30žU«e
§Ú°Oªº«Ü²M·¡
¥Lšº®É­Ô€@§ïª©g-music°š€WœÄšì§Ö²Ä€@
®tÂI§âelva·F±Œ Šn¹³18%¥ª¥k
Jolin¬OŸaJayŒgªº»¡·R§A
°±¯dKTVº]€Q¶g
¬O³QSuperstar·F±ŒªºŒË€l..
Šý¬OS.H.EŠ³€j·§€­€»­º³£Šbº]€W
Superstar²{ŠbŠbÁ`º]€WŠn¹³ÁÙ¬O²Ä€@
p.s. ... S.H.E§ïª©ªºžÜžò§A«OÃÒ35žUµŽšS°ÝÃD
--
¡° Origin: ·¬ŸôÅ毞<bbs.cs.nthu.edu.tw> ¡» From: 61-230-216-148.HINET-IP.hinet.net
L***@kkcity.com.tw
2003-12-16 04:31:58 UTC
Permalink
Post by L***@kkcity.com.tw
他的改版 似乎 當時沒有 讓他在推上去耶
他改版大概已經 是兩三個月後 改版說
所以 其實幫助並不大.....頂多多賣個幾萬張
而且當初 jolinu沒辦預購耶
錯了
改版是在沒破30萬前
我記的很清楚
他那時候一改版g-music馬上衝到快第一
差點把elva幹掉 好像18%左右
Jolin是靠Jay寫的說愛你
停留KTV榜十週
錢櫃ktv 看我72變 20多週 冠軍又怎麼說
是被Superstar幹掉的樣子..
但是S.H.E有大概五六首都在榜上
Superstar現在在總榜上好像還是第一
p.s. ... S.H.E改版的話跟你保證35萬絕沒問題
--
┌─────◆KKCITY◆─────┐ ╱ ╱  ̄ ▌ ̄ ̄ ╲╱ BBS 城邦
│ bbs.kkcity.com.tw │ ╲ ╲ ╴ ▌ ▌ ▏ KK免費撥接
└──《From:218.169.72.183 》──┘ 電話:40586000 帳號:kkcity 密碼:kkcity 
L***@kkcity.com.tw
2003-12-16 04:33:31 UTC
Permalink
Post by L***@kkcity.com.tw
他的改版 似乎 當時沒有 讓他在推上去耶
他改版大概已經 是兩三個月後 改版說
所以 其實幫助並不大.....頂多多賣個幾萬張
而且當初 jolinu沒辦預購耶
錯了
改版是在沒破30萬前
我記的很清楚
他那時候一改版g-music馬上衝到快第一
差點把elva幹掉 好像18%左右
其實是elva 銷售 掉很快 加上那張賣不夠理想
當時 後面幾波 主打歌還是很強 所以jolin還是維持在前幾名很久
Jolin是靠Jay寫的說愛你
停留KTV榜十週
是被Superstar幹掉的樣子..
但是S.H.E有大概五六首都在榜上
Superstar現在在總榜上好像還是第一
p.s. ... S.H.E改版的話跟你保證35萬絕沒問題
他們前面幾張 人氣最旺時 都沒賣到35 萬張
你說的會不會太太誇張
--
┌─────◆KKCITY◆─────┐ ╱ ╱  ̄ ▌ ̄ ̄ ╲╱ BBS 城邦
│ bbs.kkcity.com.tw │ ╲ ╲ ╴ ▌ ▌ ▏ KK免費撥接
└──《From:218.169.72.183 》──┘ http://www.kkcity.com.tw/freeisp/ 
·L¯º¬O€@ºØ°kÁךӊۧÚ...
2003-12-16 06:03:31 UTC
Permalink
應該就是周杰倫連莊了啦...


※ 引述《LoveGoodguy》之銘言:
Post by L***@kkcity.com.tw
錯了
改版是在沒破30萬前
我記的很清楚
他那時候一改版g-music馬上衝到快第一
差點把elva幹掉 好像18%左右
其實是elva 銷售 掉很快 加上那張賣不夠理想
當時 後面幾波 主打歌還是很強 所以jolin還是維持在前幾名很久
Jolin是靠Jay寫的說愛你
停留KTV榜十週
是被Superstar幹掉的樣子..
但是S.H.E有大概五六首都在榜上
Superstar現在在總榜上好像還是第一
p.s. ... S.H.E改版的話跟你保證35萬絕沒問題
他們前面幾張 人氣最旺時 都沒賣到35 萬張
你說的會不會太太誇張
--
┌─────◆KKCITY◆─────┐ ╱ ╱  ̄ ▌ ̄ ̄ ╲╱ BBS 城邦
│ bbs.kkcity.com.tw │ ╲ ╲ ╴ ▌ ▌ ▏ KK免費撥接
└──《From:140.127.35.248 》──┘ http://www.kkcity.com.tw/freeisp/ 
a***@kkcity.com.tw
2003-12-16 07:49:26 UTC
Permalink
Post by ·L¯º¬O€@ºØ°kÁךӊۧÚ...
應該就是周杰倫連莊了啦...
推推推
真不知道S.H.E和Jolin迷在吵什麼??
再說誰賣的好等公佈就知道囉
爭啥呢??
其實他們兩都不錯..she..jolin都很好阿
兩者歌聲都不錯聽..
難道很少人兩者都支持嗎

潘協慶的寫歌功力真是讓我佩服ㄚ
--
┌─────◆KKCITY◆─────┐ ╱ ╱  ̄ ▌ ̄ ̄ ╲╱ BBS 城邦
│ bbs.kkcity.com.tw │ ╲ ╲ ╴ ▌ ▌ ▏ KK免費撥接
└──《From:163.13.18.227 》──┘ http://www.kkcity.com.tw/freeisp/ 
Hardi
2003-12-16 09:15:35 UTC
Permalink
Post by Hardi
¿ù€F
§ïª©¬OŠbšS¯}30žU«e
§Ú°Oªº«Ü²M·¡
®tÂI§âelva·F±Œ Šn¹³18%¥ª¥k
šä¹ê¬Oelva ŸP°â ±Œ«Ü§Ö ¥[€Wšº±iœæ€£°÷²z·Q
·í®É «á­±ŽXªi ¥D¥ŽºqÁÙ¬O«Ü±j ©Ò¥HjolinÁÙ¬Oºû«ùŠb«eŽXŠW«Ü€[
Post by Hardi
Jolin¬OŸaJayŒgªº»¡·R§A
°±¯dKTVº]€Q¶g
¬O³QSuperstar·F±ŒªºŒË€l..
Šý¬OS.H.EŠ³€j·§€­€»­º³£Šbº]€W
p.s. ... S.H.E§ïª©ªºžÜžò§A«OÃÒ35žUµŽšS°ÝÃD
¥L­Ì«e­±ŽX±i €H®ð³Ì©ô®É ³£šSœæšì35 žU±i
§A»¡ªº·|€£·|€Ó€ÓžØ±i
šº®É¿úÂd°Û€£šìS.H.Eªººq§A€£ªŸ¹D¶Ü?
S.H.Eªººq°g³£€£¥h¿úÂd°Õ
ÀŽ€F¶Ü?
35žU«ç»ò€£¥i¯à
šS§ïª©³£Š³30žUŠšÁZ€F
§ïª©·íµMŠ³¥i¯à°Ú
--
¡° Origin: ·¬ŸôÅ毞<bbs.cs.nthu.edu.tw> ¡» From: 61-230-216-148.HINET-IP.hinet.net
³¥Š|
2003-12-16 12:29:26 UTC
Permalink
³¥Š|
2003-12-16 12:33:50 UTC
Permalink
³¥Š|
2003-12-16 12:41:18 UTC
Permalink
³¥Š|
2003-12-16 12:42:41 UTC
Permalink
wanted......
2003-12-16 12:58:07 UTC
Permalink
這個我想應該毫無疑問
原先以為葉**會有40萬的,不曉得到底有沒有過了?似乎沒有哦
葉子 -_-?/
: 應該就是周杰倫連莊了啦...
--
* 醫生處方籤 * 健保給付  [藥物請勿置於小孩易取處] 
 藥品名稱 頻率 用法 日 總量 
 cold tablets 每日三次 口服 3 9.0 
 對付壞心情ㄉ藥 一天一次 口服 1000 50.0 
 活力強化劑 一小時一次 針劑 8320 500.0 
 變聰明鈣片 一分鐘一片 口服 3650 800.0 
--
夫兵者不祥之器物或惡之故有道者不處君子居則貴左用兵則貴右兵者不祥之器非君子
之器不得已BLOG http://wretch.twbbs.org/blog 安西教練 我想寫日記 嗚嗚於天下
矣吉事尚左凶事尚右偏將軍居左上將軍居右言以喪禮處之殺人之眾以哀悲泣之戰勝以
喪禮處之道常無名樸雖小天下莫能臣侯王若能守之萬物將自賓天地相合以降甘露民莫
之令而自均始制有名名亦既有夫亦將知止知止可以不殆譬道之在天203.222.29.211海
£i ÀR £i
2003-12-16 13:12:02 UTC
Permalink
※ 引述《justin (wanted......)》之銘言:
Post by wanted......
這個我想應該毫無疑問
原先以為葉**會有40萬的,不曉得到底有沒有過了?似乎沒有哦
葉子 -_-?/
葉惠美.....
--
夫兵者不祥之器物或惡之故有道者不處君子居則貴左用兵則貴右兵者不祥之器非君子
之器不得已BBS telnet://wretch.twbbs.org 開個人板 超快 不用連署得志於天下
矣吉事尚左凶事尚右偏將軍居左上將軍居右言以喪禮處之殺人之眾以哀悲泣之戰勝以
喪禮處之道常無名樸雖小天下莫能臣侯王若能守之萬物將自賓天地相合以降甘露民莫
之令而自均始制有名名亦既有夫亦將知止知218-164-114-152.HINET-IP.hinet.net海
~ŠÇ~Šâ¬h€B
2003-12-16 13:10:12 UTC
Permalink
©PªN­Û~

--
¡° Origin: ©_Œ¯ €jŒ¯°ì <http://bbs.kimo.com.tw/> 
¡» From: 218.164.105.131
ÀH€ß©Ò±ý
2003-12-16 14:15:52 UTC
Permalink
§Ú€ë€Ñ


¡i Šb ***@yahoo.com.tw (~ŠÇ~Šâ¬h€B) ªº€j§@€€Ž£šì: ¡j
: ©PªN­Û~


--
¡° šÓ·œ:¡EšÈ€Ó€§¬P bbs.nkfust.edu.tw¡E[FROM: CB675.DormC.nkfust.e]
Loading...