Discussion:
€j®ašÓ¹wŽú€@€U€µŠ~ªºg-musicŠ~«×ŸP°â«a­x~~~~~
(时间太久无法回复)
·L¯º¬O€@ºØ°kÁךӊۧÚ...
2003-12-06 13:18:52 UTC
Permalink
faint©ü³Ö
2003-12-06 13:56:46 UTC
Permalink
Âà«H¯ž: KimoWebBBS!netnews.kimo.com.tw!news.csie.ncu!news.mgt.ncu!news.ncu!ctu-
Origin: bbs.kkcity.com.tw
©PªN­ÛÁÙ¬O·|ÂͳsŸP°â«a­x~


--
¡° Origin: ©_Œ¯ €jŒ¯°ì <http://bbs.kimo.com.tw/> 
¡» From: 218.164.100.52
€p¥|
2003-12-06 16:48:27 UTC
Permalink
§OŠA°Ý€F °ž¥u¬O¯»µ·
2003-12-07 02:38:59 UTC
Permalink
我猜總銷售量應該是SHE拿第一 單張專輯銷售量可能是周杰倫掄元嚕~
同意 she 一年出兩張

--
好康訊息!
Openfind 提供免費撥接電話:40508888
帳號:openfind 密碼:openfind
--
http://bbs.openfind.com.tw
※來源:218.174.*
·L¯º¬O€@ºØ°kÁךӊۧÚ...
2003-12-07 11:29:44 UTC
Permalink
g***@kkcity.com.tw
2003-12-07 12:00:06 UTC
Permalink
ŠçœºªA°È­ûŠ³«ÓŠ³Q
2003-12-07 12:35:52 UTC
Permalink
五月天+1 ^^
五月天
別忘了Jolin...
--
※ Origin: 雲林科技大學藍天使 <bbs.yuntech.edu.tw> [From: 140.125.200.40]
­ìšÓ¬O§ÚªºŠÛ§@Šh±¡
2003-12-07 12:54:44 UTC
Permalink
€­€ë€Ñ+1 ^^
€­€ë€Ñ
®Š®Š®Š....µo€ùšì²{Šb€wžg20žU€F³á
--
¡° Origin: Yahoo!©_Œ¯ €jŒ¯°ì <telnet://bbs.kimo.com.tw> 
¡» From: 218-164-174-102.hinet-ip.hinet.net
C***@kkcity.com.tw
2003-12-07 13:24:44 UTC
Permalink
·Î»å~~§AŠb­þžÌ
2003-12-07 13:51:47 UTC
Permalink
«ÜŠn
2003-12-07 13:52:05 UTC
Permalink
※ 引述《gooway》之銘言:
※ 引述《Rorance (微笑是一種逃避來自我...)》之銘言:
我猜總銷售量應該是SHE拿第一 單張專輯銷售量可能是周杰倫掄元嚕~
別忘了Jolin...
Jay已經超過Jolin了 就看五月天能不能超過Jay而已

--
pinky
2003-12-07 15:01:09 UTC
Permalink
五月天~~~~~~~~~~+1
Post by «ÜŠn
※ 引述《gooway》之銘言:
別忘了Jolin...
Jay已經超過Jolin了 就看五月天能不能超過Jay而已
--
※ Origin: 國立屏東師範學院 木瓜園 <bbs.npttc.edu.tw> 
※ From : 172.22.2.15
ŽÁ«Ý2003Š~®L€ÑªºšÓÁ{
2003-12-07 15:01:45 UTC
Permalink
§ÚŽÁ«Ý€­€ë€Ñªº§@«~¯àŠ³ŠnŠšÁZ!!!!
€­€ë€ÑŠA€@²Œ!!!!

¡i Šb ***@bbs.yuntech.edu.tw (ŠçœºªA°È­ûŠ³«ÓŠ³Q) ªº€j§@€€Ž£šì: ¡j
: €­€ë€Ñ+1 ^^
: ¡° €Þ­z¡***@wuling.org (¬y®ö)¡n€§»Êš¥¡G
: > €­€ë€Ñ
: > ¡° €Þ­z¡***@kkcity.com.tw¡n€§»Êš¥¡G


--
§ÚŽM§ä·R±¡ªºŒÒŒË...µ¥«Ý2003Š~ªº®L€Ñ
€°»ò¬OŠn­µŒÖ €°»ò¬O°Ó·~€Æ?
§Ú·Q ·|§åµûªº€H ³£¬OšSŠ³š«¶i­µŒÖ³o¶ô²b€g
ŠnŠnŠa¥h²âÅ¥ šº­µŒÖ­ì©lªº€ž¯À§a~·P°Ê€H€ßªº€ž¯À
§Ú§â€­€ë€Ñªº­µŒÖ€Æ¬°§Úªº"ªZžË" ±þ¥XÄÝ©ó§Úªº©R¹B!

¡° šÓ·œ:¡EšÈ€Ó€§¬P bbs.nkfust.edu.tw¡E[FROM: 220-143-4-4.HINET-IP]
All Around The World
2003-12-07 16:53:18 UTC
Permalink
§ä±iŠnÅ¥ªºCDťť
2003-12-07 18:07:33 UTC
Permalink
run baby run
2003-12-07 18:28:59 UTC
Permalink
ŠpºqªºŠæªO
2003-12-07 20:10:09 UTC
Permalink
Šè¬vº]À³žÓ¬Ož¯·ç»\Žµ-§Ú€ß²`³B 0.0 WHAT MY HEART WANTS TO SAY ­è¬d€F€@€U,ºîŠXº]Šbº]14¶g~.~

--
¡° Origin: ©_Œ¯ €jŒ¯°ì <http://bbs.kimo.com.tw/> 
¡» From: 218.160.140.202
bomy
2003-12-08 01:40:12 UTC
Permalink
※ 引述《speed22 (找張好聽的CD聽聽)》之銘言:
按照目前不斷往下掉的狀況看來
很難喔
張惠妹都比菲好賣咧:p
(雖然一向是如此)
我覺得本來沒那麼多人討厭張清芳
(不喜歡也不討厭所以沒必要故意沒事找她的碴)
但是我深深覺得 speed22會讓一些本來對張清芳沒感覺的人莫名其妙反感起來
張清芳如果知道不知作何感想...
氣到吐血....
--
* Post by bomy from 61.64.145.160
* Origin: ★ 交通大學資訊科學系 BBS ★ <bbs.cis.nctu.edu.tw: 140.113.23.3>
§ä±iŠnÅ¥ªºCDťť
2003-12-08 04:42:20 UTC
Permalink
f***@kkcity.com.tw
2003-12-08 05:06:28 UTC
Permalink
§ä±iŠnÅ¥ªºCDťť
2003-12-08 05:07:21 UTC
Permalink
f***@kkcity.com.tw
2003-12-08 05:08:18 UTC
Permalink
§ä±iŠnÅ¥ªºCDťť
2003-12-08 05:19:17 UTC
Permalink
f***@kkcity.com.tw
2003-12-08 05:24:23 UTC
Permalink
§ä±iŠnÅ¥ªºCDťť
2003-12-08 05:26:30 UTC
Permalink
§ä±iŠnÅ¥ªºCDťť
2003-12-08 05:29:40 UTC
Permalink
ºÖŠ{£°
2003-12-08 06:59:28 UTC
Permalink
¡i Šb ***@bbs.npttc.edu.tw (pinky ) ªº€j§@€€Ž£šì: ¡j
: €­€ë€Ñ~~~~~~~~~~+1
: ¡° €Þ­z¡***@kkcity.com.tw («ÜŠn)¡n€§»Êš¥¡G
: > ¡° €Þ­z¡mgooway¡n€§»Êš¥¡G
: > Jay€wžg¶W¹LJolin€F ŽN¬Ý€­€ë€Ñ¯à€£¯à¶W¹LJayŠÓ€w

€­€ë€ÑŠA¥[€@²Œ....

--
¢z¢w¢w¢w¢¡¢z¢w¢w¢w¢¡¢z¢w¢w¢w¢¡¢z¢w¢w¢w¢¡ ¢š¢i¢©ùÞùùùùùùùùùùùùùùùùùùùÞ¢š¢i¢©·Å
¢x¢«¢š¢i¢i¢x¢«¢š¢i¢i¢x¢«¢š¢i¢i¢x¢«¢š¢o¢i ¢i¢« ùøÅwªï¥úÁ{¡¹«nÃs€pŽÌùø¢i¢«  ÄÉ
¢x¢š¢i¢f¢«¢x¢š¢o¢o¢i¢x¢š¢i¢i¢f¢x¢š¢i¢i¢i ¢ª¢i¢«ùø¡»pmsh.twbbs.org¡»ùø¢ª¢i¢«žô
¢|  ¢| ¢o¢o¢«¢|¢f ¢i¢«¢|¢i ¢o¢« ¡Ž  ùäùùùùùùùùùùùùùùùùùùùä ¡Ž œu
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Ææ/ÆæÆæ=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Ææ/ÆæÆæ
¡°µo«H¯ž [«nÃs€pŽÌ bbs.pmsh.tnc.edu.tw] ¡E FROM [218-172-86-103.HINET-IP.hinet]
t***@kkcity.com.tw
2003-12-08 09:04:28 UTC
Permalink
Ž«€éœu
2003-12-08 09:47:21 UTC
Permalink
Post by ŽÁ«Ý2003Š~®L€ÑªºšÓÁ{
: €­€ë€Ñ+1 ^^
€­€ë€ÑŠA+1
ŠnÅ¥ªº­µŒÖ...±À±À....
ya~~
--
 ¢~¢w¢w¢¡ ¢e
 ¡³£»¡\£»¡³ ¢š
 ùü¢w¢wùý ¢ª¢« žõ»R¥Ã»·€£°h¬yŠæ!!
--
¡° Origin: ŠV €é žª <bbs.im.cyut.edu.tw> 
¡» From: swtp134-5.adsl.seed.net.tw
«ÜŠn
2003-12-08 10:25:19 UTC
Permalink
※ 引述《templars》之銘言:
※ 引述《darklife (很好)》之銘言:
Post by «ÜŠn
Jay已經超過Jolin了 就看五月天能不能超過Jay而已
jolin賣了多少張呀..
哪邊有資料呀
謝囉...
前一陣子有媒體報導過 不過忘了是那一家

大概就是銷售量 Jay超過Jolin

Jolin 32萬張 Jay 34萬張
--
€£·QÂ÷¶}«ÌªF§r¡I³ø³æ§a¡
2003-12-08 10:57:03 UTC
Permalink
※ 引述《speed22 (找張好聽的CD聽聽)》之銘言:
按照目前不斷往下掉的狀況看來
很難喔
張惠妹都比菲好賣咧:p
(雖然一向是如此)
我覺得本來沒那麼多人討厭張清芳
(不喜歡也不討厭所以沒必要故意沒事找她的碴)
但是我深深覺得 speed22會讓一些本來對張清芳沒感覺的人莫名其妙反感起來
張清芳如果知道不知作何感想...
我也是這麼覺得,雖然,每個人都有自己的音樂喜好
但我總覺得他一直找王菲的碴
我覺得可以提出自己的看法,但請不要一直比來比去
因為對我們菲迷而言,並不需要知道王菲和別人音樂的比較

--
※ Origin: 國立屏東師範學院 木瓜園 <bbs.npttc.edu.tw> 
※ From : 202-178-131-138.cm.apol.com.tw
§Ú­Ì¬O³ÌŠnªº¡I...
2003-12-08 11:51:31 UTC
Permalink
jolin€wžgœæ€F32žU±i€F¡I
jayœæ€F36žU±i
sheœæ€F28žU±i
€­€ë€Ñœæ€F26žU±i€F¡I
yanziœæ€F22žU±i€F¡I
ŠóÄ£¬Àœæ€F21žU±i
¡° €Þ­z¡***@kkcity.com.tw ()¡n€§»Êš¥¡G
: ¡° €Þ­z¡mdarklife («ÜŠn)¡n€§»Êš¥¡G
: > Jay€wžg¶W¹LJolin€F ŽN¬Ý€­€ë€Ñ¯à€£¯à¶W¹LJayŠÓ€w
: jolinœæ€FŠh€Ö±i§r..
: ­þÃ䊳žê®Æ§r
: ÁÂÅo...

--
 ¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w
¢x¡ùYUHLIN¡¯¡Î¡¯¢x
 ¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w 
--
Origin: ¥xªF°ª°Ó bbs.tscvs.ttct.edu.tw (203.71.3.3)
~~
2003-12-08 16:21:29 UTC
Permalink
Post by §Ú­Ì¬O³ÌŠnªº¡I...
jolin€wžgœæ€F32žU±i€F¡I
jayœæ€F36žU±i
sheœæ€F28žU±i
€­€ë€Ñœæ€F26žU±i€F¡I
yanziœæ€F22žU±i€F¡I
ŠóÄ£¬Àœæ€F21žU±i
: ¡° €Þ­z¡mdarklife («ÜŠn)¡n€§»Êš¥¡G
: > Jay€wžg¶W¹LJolin€F ŽN¬Ý€­€ë€Ñ¯à€£¯à¶W¹LJayŠÓ€w
: jolinœæ€FŠh€Ö±i§r..
: ­þÃ䊳žê®Æ§r
: ÁÂÅo...
€U¥bŠ~ŠšÁZ ³£ÁÙšSŠ³³øŸÉ²Î­p¥X..€£ªŸ¥H€WŒÆŸÚ ¬O­þÃäšÓªº?
€ÀšÉ­Ó³øŸÉŒÆŸÚ ¶ÈšÑ"°ÑŠÒ"§a...

€j²³ªŽºÀ°Û€ù»PšÈ¬w°Û€ù€W¥bŠ~«×°ê»y°Û€ùŸP°âŠšÁZ
ŠWŠž ºq €â ±M ¿è ŠW ºÙ ŸP°â±iŒÆ

1 œ²šÌªL ¬Ý§Ú€C€Q€GÅÜ 29žU±i

2 ®]¿P«º ¥Œ§¹Šš 25žU±i

3 S.H.E ºë¿ï 20žU±i

4 Energy µLŸÓ¥iÀ» 15žU±i

5 ³Â ŠN ³Â ŠN 10žU±i

6 ¿œšÈ°a ·R€W·R 7žU5€d±i

7 ŽåÂE©ú ¥x¥_±I¹æ³¡«Î 7žU±i

8 ±çÀR¯ø ¬üÄR€H¥Í 6žU5€d±i

9 §õ€ßŒä šk€H»P€k€H 5žU±i

10 À¹šØ©g No Pain No Gain 4žU8€d±i

­pºâ€éŽÁ¡G2003.01.01~2003.06.01

¥ZµnŽCÅé¡GÄ«ªG€é³ø
§Ú­Ì¬O³ÌŠnªº¡I...
2003-12-08 11:53:00 UTC
Permalink
§Ú·Q€£¬OjayŽN¬Ojolin
ŽN¥uŠ³Âùj³ÌŠ³¥i¯à€F¡I
¡° €Þ­z¡***@kkcity.com.tw (·L¯º¬O€@ºØ°kÁךӊۧÚ...)¡n€§»Êš¥¡G
: §Ú²qÁ`ŸP°â¶qÀ³žÓ¬OSHE®³²Ä€@ ³æ±i±M¿èŸP°â¶q¥i¯à¬O©PªN­Û±Á€žÂP~

--
 ¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w
¢x¡ùYUHLIN¡¯¡Î¡¯¢x
 ¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w 
--
Origin: ¥xªF°ª°Ó bbs.tscvs.ttct.edu.tw (203.71.3.3)
­ž­žÄ«ªG
2003-12-08 13:07:13 UTC
Permalink
pinky
2003-12-08 14:30:33 UTC
Permalink
五月天加油
後麵幾個不準,尤其是何□珊
應該是jay,他最紅啦
: jolin已經賣了32萬張了!
: jay賣了36萬張
: she賣了28萬張
: 五月天賣了26萬張了!
: yanzi賣了22萬張了!
: 何耀珊賣了21萬張
: ...................
--
※ Origin: 國立屏東師範學院 木瓜園 <bbs.npttc.edu.tw> 
※ From : 172.22.2.15
§OŠA°Ý€F °ž¥u¬O¯»µ·
2003-12-08 15:39:14 UTC
Permalink
jolin已經賣了32萬張了!
jay賣了36萬張
she賣了28萬張
五月天賣了26萬張了!
yanzi賣了22萬張了!
何耀珊賣了21萬張
: jolin賣了多少張呀..
: 哪邊有資料呀
: 謝囉...
何耀珊 真是夠了
周周備註出21萬張

--
好康訊息!
Openfind 提供免費撥接電話:40508888
帳號:openfind 密碼:openfind
--
http://bbs.openfind.com.tw
※來源:218.174.*
·Î»å~~§AŠb­þžÌ
2003-12-08 16:13:41 UTC
Permalink
€µ€Ñªº¯¬ºÖ©ú€Ñªº©t¿W
2003-12-08 16:15:41 UTC
Permalink
¡i Šb ***@bbs.tscvs.ttct.edu.tw (§Ú­Ì¬O³ÌŠnªº¡I...) ªº€j§@€€Ž£šì: ¡j
: jolin€wžgœæ€F32žU±i€F¡I
: jayœæ€F36žU±i
: sheœæ€F28žU±i
: €­€ë€Ñœæ€F26žU±i€F¡I
: yanziœæ€F22žU±i€F¡I
: ŠóÄ£¬Àœæ€F21žU±i
: ¡° €Þ­z¡***@kkcity.com.tw ()¡n€§»Êš¥¡G
: : ¡° €Þ­z¡mdarklife («ÜŠn)¡n€§»Êš¥¡G
: : jolinœæ€FŠh€Ö±i§r..
: : ­þÃ䊳žê®Æ§r
: : ÁÂÅo...
±q­þšÓªºªü???
Ž£šÑ¥X³B§a

--
¡@ ¡Ž /¡Ž\
¡@¡@¡@¡@¡@¡@¡@¡@ _/¢i\\_/¢i\\_
¡Ã¡Ã¡Ã¡Ã¡Ã¡Ã¡Ã¡Ã¡Ô¡Ô ¡Ô¡Ô¡Ã¡Ã¡Ã

²³æ€@ÂI~ €€±e€@ÂI~ ¥Í¬¡ §ÖŒÖŠÓº¡š¬...
«e¶i€@ÂI~ «á°h€@ÂI~ €H¥Í ÀuŽåŠÓŠÛŠb...

¡°šÓ·œ : ¥x¥_¬ì€j­p€€¬õŒÓžê°T¯ž redbbs.cc.ntut.edu.tw
¡°FROM : 140.124.132.105
€µ€Ñªº¯¬ºÖ©ú€Ñªº©t¿W
2003-12-08 16:25:31 UTC
Permalink
¡i Šb pcplayer. ªº€j§@€€Ž£šì: ¡j
: "§Ú­Ì¬O³ÌŠnªº¡I..." <***@bbs.tscvs.ttct.edu.tw> Œ¶Œg©ó¶l¥ó·s»D
: :49Z9PK$***@bbs.tscvs.ttct.edu.tw...
: > jolin€wžgœæ€F32žU±i€F¡I
: > jayœæ€F36žU±i
: > sheœæ€F28žU±i
: > €­€ë€Ñœæ€F26žU±i€F¡I
: > yanziœæ€F22žU±i€F¡I
: > ŠóÄ£¬Àœæ€F21žU±i
: > ¡° €Þ­z¡***@kkcity.com.tw ()¡n€§»Êš¥¡G
: €U¥bŠ~ŠšÁZ ³£ÁÙšSŠ³³øŸÉ²Î­p¥X..€£ªŸ¥H€WŒÆŸÚ ¬O­þÃäšÓªº?
: €ÀšÉ­Ó³øŸÉŒÆŸÚ ¶ÈšÑ"°ÑŠÒ"§a...
: €j²³ªŽºÀ°Û€ù»PšÈ¬w°Û€ù€W¥bŠ~«×°ê»y°Û€ùŸP°âŠšÁZ
: ŠWŠž ºq €â ±M ¿è ŠW ºÙ ŸP°â±iŒÆ
: 1 œ²šÌªL ¬Ý§Ú€C€Q€GÅÜ 29žU±i
: 2 ®]¿P«º ¥Œ§¹Šš 25žU±i
: 3 S.H.E ºë¿ï 20žU±i
: 4 Energy µLŸÓ¥iÀ» 15žU±i
: 5 ³Â ŠN ³Â ŠN 10žU±i
: 6 ¿œšÈ°a ·R€W·R 7žU5€d±i
: 7 ŽåÂE©ú ¥x¥_±I¹æ³¡«Î 7žU±i
: 8 ±çÀR¯ø ¬üÄR€H¥Í 6žU5€d±i
: 9 §õ€ßŒä šk€H»P€k€H 5žU±i
: 10 À¹šØ©g No Pain No Gain 4žU8€d±i
: ­pºâ€éŽÁ¡G2003.01.01~2003.06.01
: ¥ZµnŽCÅé¡GÄ«ªG€é³ø
º|±Œªü©f
€WŠžŠ³¥Zªü©fŠ³¯}10žU

--
¡@ ¡Ž /¡Ž\
¡@¡@¡@¡@¡@¡@¡@¡@ _/¢i\\_/¢i\\_
¡Ã¡Ã¡Ã¡Ã¡Ã¡Ã¡Ã¡Ã¡Ô¡Ô ¡Ô¡Ô¡Ã¡Ã¡Ã

²³æ€@ÂI~ €€±e€@ÂI~ ¥Í¬¡ §ÖŒÖŠÓº¡š¬...
«e¶i€@ÂI~ «á°h€@ÂI~ €H¥Í ÀuŽåŠÓŠÛŠb...

¡°šÓ·œ : ¥x¥_¬ì€j­p€€¬õŒÓžê°T¯ž redbbs.cc.ntut.edu.tw
¡°FROM : 140.124.132.105
ŽÁ«ÝKOF2003~~¥x€€ (·Ó)
2003-12-08 17:05:41 UTC
Permalink
¥i·RªºŠ­±á
2003-12-08 22:27:21 UTC
Permalink
§ä±iŠnÅ¥ªºCDťť
2003-12-09 00:27:29 UTC
Permalink
§ä±iŠnÅ¥ªºCDťť
2003-12-09 00:34:52 UTC
Permalink
bomy
2003-12-09 00:45:54 UTC
Permalink
※ 引述《speed22 (找張好聽的CD聽聽)》之銘言:
請要討論私人恩怨,寫信給我,O遷拖一堆...
這不是什麼私人恩怨吧
如果你要說"王菲賣的沒以前好是事實"....我沒意見
但你又故意加了一句"阿妹一向賣的比王菲好"
我就不曉得你的居心為何了...你是想讓妹迷跟菲迷吵起來嗎?(可惜沒人中計)
如果有人沒事拿張清芳的銷量跟s.h.e.比
然後說"s.h.e.一向都賣贏張清芳"....你應該也很不好受吧(請將心比心)
舉錯例子了
應該舉
"王菲一向賣贏張清芳"
"阿妹一向賣贏張清芳"
"CoCo一向賣營張清芳"
所以....別再說什麼誰一向賣的比誰好的無聊話了
我不是想找人吵架...這很沒意義
我只是提醒你...你這樣做對你喜歡的偶像是種傷害
不然,只會把原本沒有的事情渲染
至於王菲,賣的不好是事實
但音樂好聽也是事實
請就事論事.ok?
不然在網路上還分你是誰的歌迷,我是誰的歌迷
這是很無聊的,更有假菲迷,假借喜歡王菲一事來攻擊其他的歌手
(f網友)
另外,我喜歡誰討厭誰都是個人的事,不會因為別人的威脅而改變
我也不會因為f網友假借王菲之名行攻擊之實,而討厭王菲
因為菲的音樂實實在在吸引著我!
--
* Post by bomy from adsl-dyn-tpe-64-136-181.so-net.net.tw
* Origin: ★ 交通大學資訊科學系 BBS ★ <bbs.cis.nctu.edu.tw: 140.113.23.3>
bomy
2003-12-09 00:52:00 UTC
Permalink
還有:賣的少不代表音樂難聽
賣的多也不代表音樂好聽
那是每人心中一把尺...
王菲這張專輯不是很多人都覺得好聽嗎?
那就夠啦!
至於賣不賣,就牽扯到打歌策略及包裝手法...等眾多因素決定囉
不論銷售量
你真的喜歡王菲嗎?看看你寫的
嗯,論台灣的人氣,王 菲跟竇 唯離婚,跟謝霆鋒交往後就一落千丈
因為她的緋聞永遠比音樂還來的受矚目,他們倆也樂意跟媒體玩遊戲...
唱片銷量比以前差,也是可預料到的!
至於實力,我是覺得她的製作團隊很厲害,歌曲的營造都很貼近王菲
她的歌唱技巧,我就覺得ok,至少CD裡的變化是蠻多的!
假菲迷
--
* Post by bomy from adsl-dyn-tpe-64-136-181.so-net.net.tw
* Origin: ★ 交通大學資訊科學系 BBS ★ <bbs.cis.nctu.edu.tw: 140.113.23.3>
bomy
2003-12-09 00:52:41 UTC
Permalink
還有:賣的少不代表音樂難聽
賣的多也不代表音樂好聽
那是每人心中一把尺...
王菲這張專輯不是很多人都覺得好聽嗎?
那就夠啦!
至於賣不賣,就牽扯到打歌策略及包裝手法...等眾多因素決定囉
不論銷售量
你真的喜歡王菲嗎?看看你寫的
嗯,論台灣的人氣,王 菲跟竇 唯離婚,跟謝霆鋒交往後就一落千丈
因為她的緋聞永遠比音樂還來的受矚目,他們倆也樂意跟媒體玩遊戲...
唱片銷量比以前差,也是可預料到的!
至於實力,我是覺得她的製作團隊很厲害,歌曲的營造都很貼近王菲
她的歌唱技巧,我就覺得ok,至少CD裡的變化是蠻多的!
寫得出"他們倆也樂意跟媒體玩遊戲..."的假菲迷
--
* Post by bomy from adsl-dyn-tpe-64-136-181.so-net.net.tw
* Origin: ★ 交通大學資訊科學系 BBS ★ <bbs.cis.nctu.edu.tw: 140.113.23.3>
§ä±iŠnÅ¥ªºCDťť
2003-12-09 01:12:17 UTC
Permalink
§ä±iŠnÅ¥ªºCDťť
2003-12-09 01:17:17 UTC
Permalink
§ä±iŠnÅ¥ªºCDťť
2003-12-09 01:29:27 UTC
Permalink
ŸÐ·¬
2003-12-09 04:26:10 UTC
Permalink
Âà«H¯ž: KimoWebBBS!netnews.kimo.com.tw!news.csie.ncu!news.mgt.ncu!news.ncu!ctu-
Origin: bbs.kkcity.com.tw
€£œ×ŸP°â¶q
§A¯uªº³ßÅw€ýµá¶Ü¡H¬Ý¬Ý§AŒgªº
Š]¬°Šoªºãn»D¥Ã»·€ñ­µŒÖÁÙšÓªºšüÆf¥Ø,¥L­Ì­Ç€]ŒÖ·NžòŽCÅ骱¹CÀž...
°Û€ùŸP¶q€ñ¥H«e®t,€]¬O¥i¹w®Æšìªº!
Šoªººq°Û§Þ¥©,§ÚŽNı±ook,ŠÜ€ÖCDžÌªºÅ܀ƬOÆZŠhªº!
°²µá°g
¹ï,§Ú¬O°²µá°g
(§Ú€SšS»¡§Ú¬Oµá°g,§Ú¥uÅ¥ºq,ok!)
§Ú¥u·R·s±M¿èžÌªº[±N·R][€£¯d][·Ï][©]§©][­Œ«È],°Q¹œ[ªÅ«°][¬ü¿ù][¥|€ë³·][±Û€ì]
§ó€£³ßÅw¥L­Ì±¡«Q­Ç§nãn»D,°Q¹œ€ýµá¹³Áª÷¿P+€p¿P©j
°Q¹œ€ýµá­A¥i·R.­AŠÛ³¬.°²ÀH©M.žË¶§¥ú...
¥i¯à§ÚÁ¿³ošÇ,§A€ñžû·|²n³á^__^
ŠÜ©óºq°Û§Þ¥©,¥LŠbCDžÌªºªí²{ºâOK°Õ,ªí±¡Â׎I,Å܀Ɗh€ž
šì€F²{³õ,§ÚŽN€£€©žmµû...€S€£¬OšSÅ¥¹L¥L°Û²{³õ
€£¥²§Ú»¡ŒL,§A­Ìµá°g³Ì€F...
¬Ý±o¥XšÓ§A¬OÅ¥­µŒÖªº€H
Šý¬O­ì§@ªÌ¥u¬OŽÀ€ýµá¥[ªoŠÓ€w
šÃšS»¡€ýµá²Ä€@¡A§A€ÏÀ³Š³šÇ¿E¯P
§Ú²q©PªN­Û²Ä€@¡Aªü©f¢°¢¯ŠWªþªñ¡A€ýµá¢°¢·¡Ð¢±¢¯ŠW
ŽN³oŒË¡C

--
¡° Origin: ©_Œ¯ €jŒ¯°ì <http://bbs.kimo.com.tw/> 
¡» From: 163.18.54.228
¥i·RªºŠ­±á
2003-12-09 08:19:48 UTC
Permalink
ŽÁ«Ý2003Š~®L€ÑªºšÓÁ{
2003-12-09 10:08:20 UTC
Permalink
€­€ë€Ñ€~µo€ù€@­Ó€ë.. ŽN¥i¥Hœæ26žU±i!!
¥[ªo!!! ÁöµMœæªº®É¶¡€ñžû..
Šý§Ú¹ï€­€ë€Ñªº­µŒÖÁÙ¬O«ÜŠ³«H€ßªº!!!!

¡i Šb ***@ytht.net (­ž­žÄ«ªG) ªº€j§@€€Ž£šì: ¡j
: «áÄÑŽX­Ó€£·Ç¡A€×šä¬OŠó¡Œ¬À
: À³žÓ¬Ojay¡A¥L³Ì¬õ°Õ
: ¡i Šb ***@bbs.tscvs.ttct.edu.tw (§Ú­Ì¬O³ÌŠnªº¡I...) ªº€j§@€€Ž£šì: ¡j
: : jolin€wžgœæ€F32žU±i€F¡I
: : jayœæ€F36žU±i
: : sheœæ€F28žU±i
: : €­€ë€Ñœæ€F26žU±i€F¡I
: : yanziœæ€F22žU±i€F¡I
: : ŠóÄ£¬Àœæ€F21žU±i
: : ¡° €Þ­z¡***@kkcity.com.tw ()¡n€§»Êš¥¡G
: : ...................


--
§ÚŽM§ä·R±¡ªºŒÒŒË...µ¥«Ý2003Š~ªº®L€Ñ
€°»ò¬OŠn­µŒÖ €°»ò¬O°Ó·~€Æ?
§Ú·Q ·|§åµûªº€H ³£¬OšSŠ³š«¶i­µŒÖ³o¶ô²b€g
ŠnŠnŠa¥h²âÅ¥ šº­µŒÖ­ì©lªº€ž¯À§a~·P°Ê€H€ßªº€ž¯À
§Ú§â€­€ë€Ñªº­µŒÖ€Æ¬°§Úªº"ªZžË" ±þ¥XÄÝ©ó§Úªº©R¹B!

¡° šÓ·œ:¡EšÈ€Ó€§¬P bbs.nkfust.edu.tw¡E[FROM: 218-172-183-53.HINET]
€£·QÂ÷¶}«ÌªF§r¡I³ø³æ§a¡
2003-12-09 10:43:09 UTC
Permalink
Post by bomy
不論銷售量
你真的喜歡王菲嗎?看看你寫的
假菲迷
對,我是假菲迷
(我又沒說我是菲迷,我只聽歌,ok!)
我只愛新專輯裡的[將愛][不留][煙][夜妝][乘客],討厭[空城][美錯][四月雪][旋木]
更不喜歡他們情侶倆吵緋聞,討厭王菲像謝金燕+小燕姐
討厭王菲耍可愛.耍自閉.假隨和.裝陽光...
可能我講這些,你比較會爽喔^__^
至於歌唱技巧,他在CD裡的表現算OK啦,表情豐富,變化多元
到了現場,我就不予置評...又不是沒聽過他唱現場
不必我說嘴,你們菲迷最了...
他唱現場還是很好聽呀!有些歌甚至比專輯裡好聽
如果他現場唱的不好,那你能舉出有誰現場唱的好嗎?
--
※ Origin: 國立屏東師範學院 木瓜園 <bbs.npttc.edu.tw> 
※ From : 202-178-131-138.cm.apol.com.tw
R***@kkcity.com.tw
2003-12-09 10:59:39 UTC
Permalink
Ž¡¶i¥h«ÜÃø©Þ¥X­C
2003-12-09 14:07:01 UTC
Permalink
bomy
2003-12-10 01:34:12 UTC
Permalink
轉信站: KimoWebBBS!netnews.kimo.com.tw!news.csie.ncu!news.mgt.ncu!news.ncu!ctu-
Origin: bbs.kkcity.com.tw
對,我是假菲迷
(我又沒說我是菲迷,我只聽歌,ok!)
我只愛新專輯裡的[將愛][不留][煙][夜妝][乘客],討厭[空城][美錯][四月雪][旋木]
更不喜歡他們情侶倆吵緋聞,討厭王菲像謝金燕+小燕姐
討厭王菲耍可愛.耍自閉.假隨和.裝陽光...
可能我講這些,你比較會爽喔^__^
至於歌唱技巧,他在CD裡的表現算OK啦,表情豐富,變化多元
到了現場,我就不予置評...又不是沒聽過他唱現場
不必我說嘴,你們菲迷最了...
看得出來你是聽音樂的人
但是原作者只是替王菲加油而已
並沒說王菲第一,你反應有些激烈
我猜周杰倫第一,阿妹10名附近,王菲18-20名
就這樣。
果那麼單純就好了
他可是張清芳迷耶 大家都知道
不過我懷疑它是假張清芳迷
因為他害大家都討厭張清芳 我也很喜歡張清芳的 替她感到悲哀
--
* Post by bomy from adsl-dyn-tpe-64-145-224.so-net.net.tw
* Origin: ★ 交通大學資訊科學系 BBS ★ <bbs.cis.nctu.edu.tw: 140.113.23.3>
bomy
2003-12-10 01:32:59 UTC
Permalink
轉信站: KimoWebBBS!netnews.kimo.com.tw!news.csie.ncu!news.mgt.ncu!news.ncu!ctu-
Origin: bbs.kkcity.com.tw
對,我是假菲迷
(我又沒說我是菲迷,我只聽歌,ok!)
我只愛新專輯裡的[將愛][不留][煙][夜妝][乘客],討厭[空城][美錯][四月雪][旋木]
更不喜歡他們情侶倆吵緋聞,討厭王菲像謝金燕+小燕姐
討厭王菲耍可愛.耍自閉.假隨和.裝陽光...
可能我講這些,你比較會爽喔^__^
至於歌唱技巧,他在CD裡的表現算OK啦,表情豐富,變化多元
到了現場,我就不予置評...又不是沒聽過他唱現場
不必我說嘴,你們菲迷最了...
看得出來你是聽音樂的人
但是原作者只是替王菲加油而已
並沒說王菲第一,你反應有些激烈
我猜周杰倫第一,阿妹10名附近,王菲18-20名
就這樣。
果那麼單純就好了
他可是張清芳迷耶 大家都知道
不過我懷疑它是假張清芳迷
因為他害大家都討厭張清芳 我也很喜歡張清芳的
--
* Post by bomy from adsl-dyn-tpe-64-145-224.so-net.net.tw
* Origin: ★ 交通大學資訊科學系 BBS ★ <bbs.cis.nctu.edu.tw: 140.113.23.3>
§ä±iŠnÅ¥ªºCDťť
2003-12-10 05:17:46 UTC
Permalink
f***@kkcity.com.tw
2003-12-10 17:58:26 UTC
Permalink
f***@kkcity.com.tw
2003-12-10 18:26:57 UTC
Permalink
f***@kkcity.com.tw
2003-12-10 18:40:35 UTC
Permalink
R***@kkcity.com.tw
2003-12-10 20:43:32 UTC
Permalink
§ä±iŠnÅ¥ªºCDťť
2003-12-11 04:18:25 UTC
Permalink
§ä±iŠnÅ¥ªºCDťť
2003-12-11 04:23:13 UTC
Permalink
ŸÐ·¬
2003-12-11 11:49:02 UTC
Permalink
Âà«H¯ž: KimoWebBBS!netnews.kimo.com.tw!news.csie.ncu!cia.hinet.net!news.csie.nc
Origin: bbs.kkcity.com.tw
¡° €Þ­z¡mkeroclow ( Ž¡¶i¥h«ÜÃø©Þ¥X­C)¡n€§»Êš¥¡G
¡° €Þ­z¡mRicoLee¡n€§»Êš¥¡G
§ÚµL·N¬D°_ŸÔª§°Õ!!
¥i¬O «e°}€l ªF­·ÂàŒ·ªºšº³õ·sºqºt°Û·|......
žòcd.......­ü.......
±qÀYšì§À Án­µšSŠ³°±€î§Ý¹L........
ŠÜ©ó²{³õœÖ°ÛªºŠn...ªü©f~³³ŠNŠN~À¹·R¬Â~Š¿¬üµX ³£¥i¥Hžòcd«D±`¬ÛŠü §C·å²«
§AœT©wšº¬O€ýµá¶Ü?
§ÚŠb²{³õ©MŠ^šÓ¬Ý­«Œ·³£Ä±±o«ÜŽÎªü...
²{³õ¯uªºšS°±€î§Ý¹L €×šä±Û€ì
CDžÌªºÁn­µ µuµuªº °®²b «ÜµŽ¹ï
²{³õªº.....±qÀY§Ýšì§À
€œ¹DŠÛŠb€H€ß
§ÚšS¯S§O³ßÅw ©Î ¯S§O€£³ßÅw €]€£¬O­n¬D°_ŸÔª§
³æ¯ÂŽNšÆœ×šÆ
ŠpªG¯u­n»¡ €œ¹DŠb€£Šb€H€ß
¥ý­n°Ý°Ý§AŠÛ€v ¬O€£¬OŠ]¬° §A€Ó³ßÅw€ýµá
©Ò¥H³£"¿ïŸÜ©Ê"ªºÅ¥©O?
ŠnÅ¥ªºžÜ §A³£±µšüÃÙŠP §åµûªºžÜ §A³£¿ïŸÜ©Ê²€¹L
§OŠ]¬°§A«Ü³ßÅw ŽNı±o ¥L€°»ò³£¬OŠnªº
§ÚªºžÜ€]šS¯S§O¿E¯P
ŽN³æ¯Â¬O»¡šÆ¹êŠÓ€w
§Ú€]€£·Q€ÞšÓŸÔª§

±N·R¡A€£¯d°Ûªº¯»Šn©O

±Û€ì¡A¬ü¿ùŠ³ÂI©Ç©Çªº¡A€£¹LžÜ»¡Š^šÓ¡A«ešâ­º€ñžûÃø°Û¡C--
¡° Origin: ©_Œ¯ €jŒ¯°ì <http://bbs.kimo.com.tw/> 
¡» From: 163.18.54.228
Ž¡¶i¥h«ÜÃø©Þ¥X­C
2003-12-11 12:13:43 UTC
Permalink
€@Š~£»€S€@Š~
2003-12-11 13:29:29 UTC
Permalink
¡i Šb ***@yahoo.com.tw (faint©ü³Ö) ªº€j§@€€Ž£šì: ¡j
: ¡° €Þ­z¡***@kkcity.com.tw (·L¯º¬O€@ºØ°kÁךӊۧÚ...)¡n€§»Êš¥¡G
: > Âà«H¯ž: KimoWebBBS!netnews.kimo.com.tw!news.csie.ncu!news.mgt.ncu!news.ncu!ctu-
: > Origin: bbs.kkcity.com.tw
: > §Ú²qÁ`ŸP°â¶qÀ³žÓ¬OSHE®³²Ä€@ ³æ±i±M¿èŸP°â¶q¥i¯à¬O©PªN­Û±Á€žÂP~
: ©PªN­ÛÁÙ¬O·|ÂͳsŸP°â«a­x~
§Ú€]³o»òı±o...^^


--
 ¢j¢k¢l¢m¢n¢o šC€@¬q­µ²Å ã Œu¥X€F€@¬q³ß«ã«sŒÖªº¬GšÆ

œÍšì«Ü€[«Ü€[¥H«e œÍšì«Ü€[«Ü€[¥H«á ¢o¢n¢m¢l¢k¢j

¢« ¢š¢« ¢š¢« ¢p ¢© ¢š¢« ¢k 
¢š¢e¢f¢g¢h¢© ¢š¢« ¢i ¢ª¢©¢© ¢k ¢ª
¢©¢š¢i ¢š¢«¢ª¢© ¢š ¢© ¢k ¢l ¢š
¢š¢« ¢g¢f¢f¢e¢d¢š¢«  ¢ª ¢m
¡° œ¿œ»€p¯ž ¢š¢« ¢ª ¢š ¢« ¢©¢š  ¢š¢ª
¡° battown.twbbs.org ¢«  ¢š¢«     ¢š
¡° [FROM: 140.119.49.18]
Hardi
2003-12-14 15:00:51 UTC
Permalink
G-musicŠ³·N«ä¶Ü?
¥Š¥uŠû€F€@¥bªº¥xÆWŸP°â¶q
ŠpªG€ñÁ`ŸP°â¶qªºžÜ
€@©w¬OS.H.E
Š]¬°€WŠžÄ«ªG€é³ø»¡
S.H.E·sºq¥[ºë¿ï+Superstar
Š³61žUªºŠšÁZ(ŠpªGÁ¥Áš€§ÅÊ¥[€WªºžÜŠA¥[14žU)
µL€H¯àŒÄ§a
--
¡° Origin: ·¬ŸôÅ毞<bbs.cs.nthu.edu.tw> ¡» From: 61-225-62-53.HINET-IP.hinet.net
L***@kkcity.com.tw
2003-12-15 03:27:14 UTC
Permalink
³¥Š|
2003-12-15 08:18:39 UTC
Permalink
ŸÐ·¬
2003-12-15 09:31:54 UTC
Permalink
Âà«H¯ž: KimoWebBBS!netnews.kimo.com.tw!news.csie.ncu!news.mgt.ncu!news.ncu!ctu-
jolinªº¥Œ¥²€ñS.H.Eªº°ª§a¡H
¥Lªº72ÅÜ€]ŽN30w¡A«e­±ªºªB€Í¡ŒS.H.EÁ`©MŠ³61w
together°NŠ³28w¡AsuperstarµŽ¹ïŠ³30w¥H€W€F
Š~©³ŽNªŸ¹D°Õ¡A§Úı±oœ²šÌªL·|®³€U²Ä€G¡C
Post by Hardi
G-musicŠ³·N«ä¶Ü?
ŠpªG€ñÁ`ŸP°â¶qªºžÜ
Š]¬°€WŠžÄ«ªG€é³ø¡Œ
S.H.E·sºq¥[ºë¿ï+Superstar
Š³61žUªºŠšÁZ(ŠpªGÁ¥Áš€§ÅÊ¥[€WªºžÜŠA¥[14žU)
µL€H¯àŒÄ§a
°²Šp€ñ³æ±iªºžÜ ¥L­ÌµŽ¹ï«÷€£¹L jayžò jolin
¥L­Ì¬O¥H¶qšú³Ó
--
¡° Origin: ©_Œ¯ €jŒ¯°ì <http://bbs.kimo.com.tw/> 
¡» From: 163.18.54.228
a***@kkcity.com.tw
2003-12-15 10:13:34 UTC
Permalink
µ¥³Q·Rªº€H
2003-12-15 12:36:42 UTC
Permalink
¡i Šb ***@yahoo.com.tw (ŸÐ·¬) ªº€j§@€€Ž£šì: ¡j
: ¡° €Þ­z¡***@ytht.net (³¥Š|)¡n€§»Êš¥¡G
: > Âà«H¯ž: KimoWebBBS!netnews.kimo.com.tw!news.csie.ncu!news.mgt.ncu!news.ncu!ctu-
: > jolinªº¥Œ¥²€ñS.H.Eªº°ª§a¡H
: > ¥Lªº72ÅÜ€]ŽN30w¡A«e­±ªºªB€Í¡ŒS.H.EÁ`©MŠ³61w
: > together°NŠ³28w¡AsuperstarµŽ¹ïŠ³30w¥H€W€F
: Š~©³ŽNªŸ¹D°Õ¡A§Úı±oœ²šÌªL·|®³€U²Ä€G¡C
: > ¡° €Þ­z¡***@bbs.cs.nthu.edu.tw (Hardi)¡n€§»Êš¥¡G
: > °²Šp€ñ³æ±iªºžÜ ¥L­ÌµŽ¹ï«÷€£¹L jayžò jolin
: > ¥L­Ì¬O¥H¶qšú³Ó
€@©w¬OS.H.E®³€UšÓªº...Š]¬°S.H.E¬O³Ì±jªº...¥[ªo§Ú·|¥Ã»·€ä«ù©p­Ìªº

--
­··L·Lªº§j©Ø ž­€l²×©ó±Œžš

«oÀRÀRªºœöŠbŸð€U €£Ä@Â÷¥h

­·°±€F ž­€l¿ïŸÜ¯d€U


¡°šÓ·œ : ¥x¥_¬ì€j­p€€¬õŒÓžê°T¯ž redbbs.cc.ntut.edu.tw
¡°FROM : 163.17.7.143
ŸÐ·¬
2003-12-15 13:13:22 UTC
Permalink
Âà«H¯ž: KimoWebBBS!netnews.kimo.com.tw!news.csie.ncu!news.mgt.ncu!news.ncu!ctu-
Origin: bbs.kkcity.com.tw
Post by ŸÐ·¬
Âà«H¯ž: KimoWebBBS!netnews.kimo.com.tw!news.csie.ncu!news.mgt.ncu!news.ncu!ctu-
jolinªº¥Œ¥²€ñS.H.Eªº°ª§a¡H
¥Lªº72ÅÜ€]ŽN30w¡A«e­±ªºªB€Í¡ŒS.H.EÁ`©MŠ³61w
together°NŠ³28w¡AsuperstarµŽ¹ïŠ³30w¥H€W€F
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^¯uªºšSšº»òŠh
Post by ŸÐ·¬
Š~©³ŽNªŸ¹D°Õ¡A§Úı±oœ²šÌªL·|®³€U²Ä€G¡C
°²Šp€ñ³æ±iªºžÜ ¥L­ÌµŽ¹ï«÷€£¹L jayžò jolin
¥L­Ì¬O¥H¶qšú³Ó
€µŠ~œæªº³æ±iŠ³¶W¹L20žUªº€â«ü¥i¥HŒÆ¥XšÓ
jay..jolin¬O¯uªºŠ³¶W¹L
§ÚŠb€µŠ~8€ëŠ³¬Ý¹L¥¿Š¡ªº³øªí...€£¬OŽCÅé«Å¶Çªº
jayœT¹ê¯}€F30žUjolin€]¯}€F20žU
œæ€£šì€­žU±iªººq€âŠhªº¬O~~
Šý¬Oshe€wžgºâ¬OµØ»y¥«³õœæªº«ÜŠnªº€F
¹ê»ÚžòŽCÅé«Å¶Çªº¯uªº®tªº«D±`Šh~~
ŒïšóŒyªºŒgºq¥\€O¯u¬OÅý§ÚšØªA£«
ŠpªG§A»¡ªº¬O¯uªº¡Ašº«e€TŠW€j·§©I€§±ý¥X¡C


--
¡° Origin: ©_Œ¯ €jŒ¯°ì <http://bbs.kimo.com.tw/> 
¡» From: 163.18.54.228
¡ž¡ÀªeÀØ€œ¶é¡À¡¹
2003-12-15 15:19:23 UTC
Permalink
S.H.E-Super star€wžgœæ€F25žU¥ª¥k€F...
§ÚŽ¿ŠbŠo­Ì©xºô€W°Ý¹L...Š³€HŠ^µª§Ú...25žU¡I
¡° €Þ­z¡***@kkcity.com.tw ()¡n€§»Êš¥¡G
: ¡° €Þ­z¡***@yahoo.com.tw (ŸÐ·¬)¡n€§»Êš¥¡G
: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^¯uªºšSšº»òŠh
: > Š~©³ŽNªŸ¹D°Õ¡A§Úı±oœ²šÌªL·|®³€U²Ä€G¡C
: €µŠ~œæªº³æ±iŠ³¶W¹L20žUªº€â«ü¥i¥HŒÆ¥XšÓ
: jay..jolin¬O¯uªºŠ³¶W¹L
: §ÚŠb€µŠ~8€ëŠ³¬Ý¹L¥¿Š¡ªº³øªí...€£¬OŽCÅé«Å¶Çªº
: jayœT¹ê¯}€F30žUjolin€]¯}€F20žU
: œæ€£šì€­žU±iªººq€âŠhªº¬O~~
: she..ªºsupersta­n¯}30žUÁÙŠ³€@€j¬q¶ZÂ÷..
: Šý¬Oshe€wžgºâ¬OµØ»y¥«³õœæªº«ÜŠnªº€F
: ¹ê»ÚžòŽCÅé«Å¶Çªº¯uªº®tªº«D±`Šh~~
: ŒïšóŒyªºŒgºq¥\€O¯u¬OÅý§ÚšØªA£«

--
 ¡ž ~~ §A¬O¹q §A¬O¥ú §A¬O°ß€@ªº¯«žÜ ~~ ¡¹

 ¡¹ ~~ §Ú¥u·R§A You are my super star ~~ ¡ž

 ¡ž ~~ §A¥D®_ §Ú±R«ô šSŠ³§óŠnªº¿ìªk ~~ ¡¹

 ¡¹ ~~ ¥u¯à·R§A You are my super star ~~ ¡ž
--
Origin: ¥xªF°ª°Ó bbs.tscvs.ttct.edu.tw (203.71.3.3)
¡ž¡ÀªeÀØ€œ¶é¡À¡¹
2003-12-15 15:23:12 UTC
Permalink
¥i¬O€WŠž€€°ê®É³øŒgªº¬O€G±iŠX°_šÓ58žU...
®t€F€GžU¡I58žU€]¶WŠnªº€F­C....
¡° €Þ­z¡***@ytht.net (³¥Š|)¡n€§»Êš¥¡G
: jolinªº¥Œ¥²€ñS.H.Eªº°ª§a¡H
: ¥Lªº72ÅÜ€]ŽN30w¡A«e­±ªºªB€Í¡ŒS.H.EÁ`©MŠ³61w
: together°NŠ³28w¡AsuperstarµŽ¹ïŠ³30w¥H€W€F
: ¡i Šb ***@kkcity.com.tw () ªº€j§@€€Ž£šì: ¡j
: ¡° €Þ­z¡***@bbs.cs.nthu.edu.tw (Hardi)¡n€§»Êš¥¡G
: > G-musicŠ³·N«ä¶Ü?
: > ¥Š°N¥e€F€@¥bªº»OÆWŸP°â¶q
: > ŠpªG€ñÁ`ŸP°â¶qªºžÜ
: > €@©w¬OS.H.E
: > Š]¬°€WŠžÄ«ªG€é³ø¡Œ
: > S.H.E·sºq¥[ºë¿ï+Superstar
: > Š³61žUªºŠšÁZ(ŠpªGÁ¥Áš€§ÅÊ¥[€WªºžÜŠA¥[14žU)
: > µL€H¯àŒÄ§a
: °²Šp€ñ³æ±iªºžÜ ¥L­ÌµŽ¹ï«÷€£¹L jayžò jolin
: ¥L­Ì¬O¥H¶qšú³Ó

--
 ž­€l ¬O€£·|­žµŸªº¯Í»H
 ¯Í»H ¬OžšŠb€Ñ€Wªºž­€l
 €Ñ°ó¡@­ìšÓÀ³žÓ€£¬OŠk·Q
 ¥u¬O§ÚŠ­€wžg¿ò§Ñ¡@·íªì«ç»ò¶}©l­žµŸ

 ©t³æ¡@¬O€@­Ó€HªºšgÅw
 šgÅw¡@¬O€@žs€Hªº©t³æ
 ·R±¡¡@­ìšÓªº¶}©l¬O³­Šñ
 Šý§Ú€]º¥º¥Ša¿ò§Ñ¡@·í®É¬O«çŒËŠ³€H³­Šñ

--
Origin: ¥xªF°ª°Ó bbs.tscvs.ttct.edu.tw (203.71.3.3)
Hardi
2003-12-15 15:41:05 UTC
Permalink
Post by ¡ž¡ÀªeÀØ€œ¶é¡À¡¹
S.H.E-Super star€wžgœæ€F25žU¥ª¥k€F...
§ÚŽ¿ŠbŠo­Ì©xºô€W°Ý¹L...Š³€HŠ^µª§Ú...25žU¡I
: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^¯uªºšSšº»òŠh
: €µŠ~œæªº³æ±iŠ³¶W¹L20žUªº€â«ü¥i¥HŒÆ¥XšÓ
: jay..jolin¬O¯uªºŠ³¶W¹L
: §ÚŠb€µŠ~8€ëŠ³¬Ý¹L¥¿Š¡ªº³øªí...€£¬OŽCÅé«Å¶Çªº
: jayœT¹ê¯}€F30žUjolin€]¯}€F20žU
: œæ€£šì€­žU±iªººq€âŠhªº¬O~~
: Šý¬Oshe€wžgºâ¬OµØ»y¥«³õœæªº«ÜŠnªº€F
: ¹ê»ÚžòŽCÅé«Å¶Çªº¯uªº®tªº«D±`Šh~~
: ŒïšóŒyªºŒgºq¥\€O¯u¬OÅý§ÚšØªA£«
25žU¥@Šh€[¥H«eªºšÆ°Õ?
§Ú¬Û«HSuperstar€w¯}30žU
Ãø¹D§A€£¬Û«HÄ«ªG€é³ø?
šºJolin¯}30žU€]¬OÄ«ªG€é³øŒgªº°Ú
§O§Ñ€F³ø¯È€W»¡€µŠ~¹wÁʲĀ@ªº¬OSuperstar
ñ°Û·|³æ³õ¯àœæ¥X³ÌŠhªº€]¬OS.H.E
ŠnŒÖ­}KTV Âͳs10©P«a­xSuperstar+IOIO
--
¡° Origin: ·¬ŸôÅ毞<bbs.cs.nthu.edu.tw> ¡» From: 61-230-233-211.HINET-IP.hinet.net
³¥Š|
2003-12-15 16:10:09 UTC
Permalink
³¥Š|
2003-12-15 16:16:19 UTC
Permalink
³¥Š|
2003-12-15 16:19:20 UTC
Permalink
³¥Š|
2003-12-15 16:20:04 UTC
Permalink
­žŒC
2003-12-15 16:32:47 UTC
Permalink
2003«ÜÃøœm~~~~¥x€€
2003-12-15 20:37:34 UTC
Permalink
L***@kkcity.com.tw
2003-12-16 01:22:04 UTC
Permalink
L***@kkcity.com.tw
2003-12-16 01:20:42 UTC
Permalink
Hardi
2003-12-16 03:38:49 UTC
Permalink
¡° €Þ­z¡mflysword (­žŒC)¡n€§»Êš¥¡G
JayªºŸP°â¶qµLžÜ¥i»¡¡A¥i¬OJolinŠ³§ïª©ÕÙ~~
¥Lªº§ïª© Šü¥G ·í®ÉšSŠ³ Åý¥LŠb±À€W¥h­C
¥L§ïª©€j·§€wžg ¬Ošâ€T­Ó€ë«á §ïª©»¡
©Ò¥H šä¹êÀ°§UšÃ€£€j.....³»ŠhŠhœæ­ÓŽXžU±i
ŠÓ¥B·íªì jolinušS¿ì¹wÁÊ­C
Š³§ïª©ªº±M¿è¡A§Úı±oŸP°â¶qšä¹ê³£€£ºâ«Ü¥Ÿ¹ê
€£¹L¹ï°Û€ù€œ¥qŠÓš¥¡AŠ³¶qŠ³­±€lŽNŠn€F§a¡H
ŠýžÜ»¡Š^šÓ¡A²{Šb¥xÆW¯àœæ±o¹³¥L­Ì³oŒË¡A¯uªº¬O³»·¥ªº€F
¿ù€F
§ïª©¬OŠbšS¯}30žU«e
§Ú°Oªº«Ü²M·¡
¥Lšº®É­Ô€@§ïª©g-music°š€WœÄšì§Ö²Ä€@
®tÂI§âelva·F±Œ Šn¹³18%¥ª¥k
Jolin¬OŸaJayŒgªº»¡·R§A
°±¯dKTVº]€Q¶g
¬O³QSuperstar·F±ŒªºŒË€l..
Šý¬OS.H.EŠ³€j·§€­€»­º³£Šbº]€W
Superstar²{ŠbŠbÁ`º]€WŠn¹³ÁÙ¬O²Ä€@
p.s. ... S.H.E§ïª©ªºžÜžò§A«OÃÒ35žUµŽšS°ÝÃD
--
¡° Origin: ·¬ŸôÅ毞<bbs.cs.nthu.edu.tw> ¡» From: 61-230-216-148.HINET-IP.hinet.net
L***@kkcity.com.tw
2003-12-16 04:31:58 UTC
Permalink
L***@kkcity.com.tw
2003-12-16 04:33:31 UTC
Permalink
·L¯º¬O€@ºØ°kÁךӊۧÚ...
2003-12-16 06:03:31 UTC
Permalink
a***@kkcity.com.tw
2003-12-16 07:49:26 UTC
Permalink
Hardi
2003-12-16 09:15:35 UTC
Permalink
Post by Hardi
¿ù€F
§ïª©¬OŠbšS¯}30žU«e
§Ú°Oªº«Ü²M·¡
®tÂI§âelva·F±Œ Šn¹³18%¥ª¥k
šä¹ê¬Oelva ŸP°â ±Œ«Ü§Ö ¥[€Wšº±iœæ€£°÷²z·Q
·í®É «á­±ŽXªi ¥D¥ŽºqÁÙ¬O«Ü±j ©Ò¥HjolinÁÙ¬Oºû«ùŠb«eŽXŠW«Ü€[
Post by Hardi
Jolin¬OŸaJayŒgªº»¡·R§A
°±¯dKTVº]€Q¶g
¬O³QSuperstar·F±ŒªºŒË€l..
Šý¬OS.H.EŠ³€j·§€­€»­º³£Šbº]€W
p.s. ... S.H.E§ïª©ªºžÜžò§A«OÃÒ35žUµŽšS°ÝÃD
¥L­Ì«e­±ŽX±i €H®ð³Ì©ô®É ³£šSœæšì35 žU±i
§A»¡ªº·|€£·|€Ó€ÓžØ±i
šº®É¿úÂd°Û€£šìS.H.Eªººq§A€£ªŸ¹D¶Ü?
S.H.Eªººq°g³£€£¥h¿úÂd°Õ
ÀŽ€F¶Ü?
35žU«ç»ò€£¥i¯à
šS§ïª©³£Š³30žUŠšÁZ€F
§ïª©·íµMŠ³¥i¯à°Ú
--
¡° Origin: ·¬ŸôÅ毞<bbs.cs.nthu.edu.tw> ¡» From: 61-230-216-148.HINET-IP.hinet.net
³¥Š|
2003-12-16 12:29:26 UTC
Permalink
³¥Š|
2003-12-16 12:33:50 UTC
Permalink
³¥Š|
2003-12-16 12:41:18 UTC
Permalink
³¥Š|
2003-12-16 12:42:41 UTC
Permalink
wanted......
2003-12-16 12:58:07 UTC
Permalink
這個我想應該毫無疑問
原先以為葉**會有40萬的,不曉得到底有沒有過了?似乎沒有哦
葉子 -_-?/
: 應該就是周杰倫連莊了啦...
--
* 醫生處方籤 *  健保給付   [藥物請勿置於小孩易取處] 
 藥品名稱 頻率 用法 日 總量 
 cold tablets 每日三次 口服 3 9.0 
 對付壞心情ㄉ藥 一天一次 口服 1000 50.0 
 活力強化劑 一小時一次 針劑 8320 500.0 
 變聰明鈣片 一分鐘一片 口服 3650 800.0 
--
夫兵者不祥之器物或惡之故有道者不處君子居則貴左用兵則貴右兵者不祥之器非君子
之器不得已BLOG http://wretch.twbbs.org/blog 安西教練 我想寫日記 嗚嗚於天下
矣吉事尚左凶事尚右偏將軍居左上將軍居右言以喪禮處之殺人之眾以哀悲泣之戰勝以
喪禮處之道常無名樸雖小天下莫能臣侯王若能守之萬物將自賓天地相合以降甘露民莫
之令而自均始制有名名亦既有夫亦將知止知止可以不殆譬道之在天203.222.29.211海
£i ÀR £i
2003-12-16 13:12:02 UTC
Permalink
※ 引述《justin (wanted......)》之銘言:
Post by wanted......
這個我想應該毫無疑問
原先以為葉**會有40萬的,不曉得到底有沒有過了?似乎沒有哦
葉子 -_-?/
葉惠美.....
--
夫兵者不祥之器物或惡之故有道者不處君子居則貴左用兵則貴右兵者不祥之器非君子
之器不得已BBS telnet://wretch.twbbs.org 開個人板 超快 不用連署得志於天下
矣吉事尚左凶事尚右偏將軍居左上將軍居右言以喪禮處之殺人之眾以哀悲泣之戰勝以
喪禮處之道常無名樸雖小天下莫能臣侯王若能守之萬物將自賓天地相合以降甘露民莫
之令而自均始制有名名亦既有夫亦將知止知218-164-114-152.HINET-IP.hinet.net海
~ŠÇ~Šâ¬h€B
2003-12-16 13:10:12 UTC
Permalink
©PªN­Û~

--
¡° Origin: ©_Œ¯ €jŒ¯°ì <http://bbs.kimo.com.tw/> 
¡» From: 218.164.105.131
ÀH€ß©Ò±ý
2003-12-16 14:15:52 UTC
Permalink
§Ú€ë€Ñ


¡i Šb ***@yahoo.com.tw (~ŠÇ~Šâ¬h€B) ªº€j§@€€Ž£šì: ¡j
: ©PªN­Û~


--
¡° šÓ·œ:¡EšÈ€Ó€§¬P bbs.nkfust.edu.tw¡E[FROM: CB675.DormC.nkfust.e]
Loading...